Kørsel med rendegraver

Der er principielt to måder at køre med låst gravearm under kørsel på offentlig vej:

 

  1. På rendegravere med sideforskydning flyttes armen over i venstre side og drejes ind, og skovlen afmonteres, medmindre det er en smal skovl.

 

2. Armen peger bagud, og der er monteret en bred skovl. Skovlen drejes rundt således, at den fungerer som bagkofanger og placeres i en højde på 55 cm over vejbanen. Bagerst på armen skal der være monteret en reflekterende trekant, som afmærkning af langsomt kørende køretøj.

 

 

 

 

« Tilbage