All posts by Mogens Kjeldal

Problemer med dyrskuer og de store maskiner

Problemer med dyrskuer og de store maskiner

dyrskuer

Flere maskinhandlere og maskinstationer fik ved sidste års dyrskuer i bl.a. Roskilde og Odense problemer med myndighederne. De store maskiner som de beredvilligt ville udstille, ifølge myndighederne er for brede eller for lange til, at de selv må transportere disse til og fra et dyrskue. læs mere

« Tilbage

Trafikkampagne

Premiere på en helt ny animationsfilm

Animation Landtrafik

Traktorførere og bilister skal lære at forstå hinanden bedre. Antallet af trafikulykker, hvor landbrugskøretøjer er involveret, skal ned. Derfor er politiet i Midt- og Vestjylland og Primær Færdsel (tidl. færdselsgruppen) gået sammen om en trafikkampagne, der lanceres i dag.

Kampagnens omdrejningspunkt en animationsfilm, der sætter spot på, hvordan vi gebærder os i trafikken, og hvordan vi sammen kan gøre vejene mere sikre.

« Tilbage

Se de nye Streamers og plakater her !

Se de nye streamers ved at klikke på neden stående:

Streamers

Vinderne af slogankonkurrence blev:

”Holder DU afstand, så holder JEG godt øje til dig” af Lene Clausen.

”Jeg kører ikke for at drille – men for at få dansk økonomi til at spille” af Jørn Dall.

”Tillykke, du er nr. 1 i køen – jeg giver plads, hvis det er muligt” af Astrid Wivel.

Vinderne er blevet kontaktet direkte. Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) takker mange gange for de mange, gode bud på slogans.

Plakater

 

Send en mail til info@landtrafik.dk  hvis du er interesseret i streamers og plakater

« Tilbage

Har traktoren tilstrækkelig stor tilladt totalvægt ?

Sådan opgøres tilladt vogntogsvægt
Den tilladte totalvægt for traktorer er ifølge dansk lovgivning 18 t. Men hvis traktoren er typegodkendt til mindre end 18 t, er typegodkendelsens tal gældende. Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) har lavet en vejledning til opgørelse at traktorvogntogs tilladte totalvægt, herunder en liste over de fleste nye traktorers tilladte aksellast og totalvægt.

Når den tilladte vogntogsvægt skal opgøres, skal traktorens og vognens tilladte totalvægt opgøres separat. Når disse to tilladte totalvægte sammenlægges, haves den tilladte vogntogsvægt.

Traktorer
To-akslede traktorer (og motorredskaber som mejetærskere, roeoptagere mv.) må ifølge dansk lovgivning højst veje 18 t, men i mange tilfælde kan traktoren ikke lovligt opnå 18 t totalvægt.

I dag indberetter traktorfabrikanterne, hvad den specifikke traktor er konstrueret til via et såkaldt EU-CoC-dokument. CoC dokumentet er traktorens fødselsattest og angiver bl.a. hvilken aksellast og totalvægt, traktoren er konstrueret til. Disse data indberettes til DMR (det digitale motorregister) hos SKAT. DMR afløser fremadrettet Trafikstyrelsens register for typegodkendelser. Hvis CoC dokumentets vægtdata er mindre end dansk lovgivning, gælder CoC dokumentet.

Som landmand, maskinstationsejer eller traktorfører er det nødvendigt at kende disse data. Det letteste er at finde traktorens registreringsattest frem. De vægtdata, der står i registreringsattesten, er taget fra traktorens CoC dokument. Alternativt kan vægtdata ofte findes på traktorens typeplade. Det varierer, hvordan det er opgivet, men typisk fremgår tilladt totalvægt og aksellast.

Du kan søge data på dit eget køretøj i DMR.

Fra 2016 skal alle typeplader angive PTM værdier (Permissible Towable Mass), hvilket angiver, hvor stor vægt traktoren må trække. Hvis dette allerede er opgivet på din traktors typeplade, skal dette følges. Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) følger op på dette emne i 2016.

Vogne
Tilladt totalvægt på vogne bestemmes af antal aksler samt afstanden mellem akslerne.

Trafikstyrelsens dispensation for tre- akslede gyllevogne Trafikstyrelsens vægtdispensation tillader, at tre-akslede gyllevogne må have en aksellast på  10 t på statsveje. På kommuneveje skal den enkelte kommune give tilladelse til anvendelse af dispensationen. Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) ansøger derfor årligt ved alle relevante kommuner. Listen over kommuner, der tillader anvendelse af Trafikstyrelsens vægtdispensation, samt vilkårene kan åbnes via dette link.

Ved anvendelse af dispensationen tillades en aksellast på gyllevognen på 10 t. Herved må gyllevognen veje 30 t + den vægt, der lovligt kan overføres til traktoren. Gyllevogntoget må herved veje op til 48 t, såfremt at traktorens typegodkendelse tillader 18 t totalvægt. Bemærk at det ikke altid er tilfældet.

Vælg en traktor der kan bære og trække tilstrækkeligt
Politiet viser stigende interesse for traktorers typegodkendelse, og flere har fået store bøder ved overtrædelse. Nogle har kørt i den tro, at de generelle 18 t var gældende. Når der handles traktor, opfordres landmænd og maskinstationer til at opgøre behovet til den nye traktor og spørge ind til hvor stor aksellast, totalvægt og vogntogsvægt, traktorfabrikatet tillader. Desuden anbefales det, at der spørges ind til traktorens PTM værdi (hvor meget traktoren må trække), samt hvor stor vægt trækstangen må bære. Der kan være væsentlig forskel traktorfabrikaterne imellem.

Generelle vægtregler
Intet landbrugskøretøj må belastes med eller trække en større vægt, end det er konstrueret, typegodkendt eller registreret til. Tilladt belastning af dæk og trækstang må ikke overskrides, og akseltrykket må aldrig overstige 10 t. For to-akslede køretøjer er den maksimale totalvægt 18 t, for tre-akslede 24 t. Mindst 20 pct. af køretøjets faktiske totalvægt skal hvile på styrende hjul. Et traktorvogntog må højst veje 44 t og bestå af en traktor med én eller to vogne eller en traktor med én vogn og ét påhængsredskab, hvis bredden ikke overstiger 3,0 m. For motorredskab gælder samme regler som for traktor.

Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) består af Landbrug & Fødevarer, SEGES, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Sukkerroedyrkere, Dansk Agroindustri og Danske Maskinstationer og Entreprenører.

Dokumentet er udarbejdet af Henning Sjørslev Lyngvig SEGES i samarbejde med Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening

« Tilbage

Dispensation for bæltekøretøjer:

Ordningen blev indført i maj 2015 og er stadig gældende.

Bæltekøretøjer forsynet med  bæltesektion alene

Den første meter bælte må belastes med 8 000 kg, den næste meter med 7 000 kg og den tredje meter med 6 000 kg. Reglen gælder for begge sider samtidig således at hvis bæltet er 2 m er tilladelig bæltelast 8 000 + 7 000 kg = 15 000 kg.  Men totalvægten må ikke overstige 6400 kg/m fra forreste understøtningsflade til den bageste understøtningsflade. Denne regel begrænser således bæltetraktorens totalvægt til 2 x 6400 kg = 12 800 kg

Hvis der både er bælter og en hjulaksel 

Gælder ovenstående regel og totalvægten kan komme op på 32 000 kg dog begrænset af 6 400 kg/m målt fra forreste punkt hvor bæltet rører jorden til centrum af bageste aksel.

Eksempel 3 meter bæltesektion og 5 meter fra forreste berøringspunkt til bageste aksel fører til at bæltesektionen må lastes med 8 000 + 7 000 + 6 000 kg = 21 000 kg. Hvis den bageste aksel må laste 10 tons bliver den tilladelig totalvægt 31 000 kg
Og reglen med 6400 kg/m x 5 m = 32 000 kg er ikke overskredet

Skema til ansøger

Ansøgningen skal sendes til info@fstyr.dk

 

« Tilbage

Konkurrence – Hvem har ideen til det bedste slogan

 

Vi er på jagt efter gode slogans, der kan stå på en streamer, som kan sidde bag på en landbrugsmaskine.

Sloganet kan henvende sig til den chauffør, der kører bagved en landbrugsmaskine for at opfordre til at vise hensyn, tålmodighed eller på andre måder gøre vejene mere sikre. Sloganet kan også være et udsagn, der viser hvad man som maskinfører selv gør for at gøre vejene mere sikre.

Kravet er, at sloganet skal være leveret med et glimt i øjet og et smil på læben. Der er relativ fri rammer indenfor det overordnede formål at alle kommer frem med en god oplevelse og at trafiksikkerheden forbedres.

Forfatterne til de bedste slogans får frit valg mellem ekstra diodelygter til højtplacering, et gavekort til bremsetest, to Pre View Day Tickets til Agritechnica 2015 eller 6 flasker god rødvin – plus en streamer med eget slogan.

Bidrag sendes via vores kontaktformular. Klik her for at sende bidrag.

Husk at notere navn, adresse og telefonnummer. Frist for deltagelse er 15. juni. De vindende slogans offentliggøres op til høst og får direkte besked.

 

 

« Tilbage