Nye krav for vogne (EU-kat. R) og påhængsredskaber (EU-kat. S)

Fra den 1. juli 2024 er der krav om, at der skal være både 17 cifret stelnummer og en typeplade på påhængsvogne og -redskaber.

Disse krav kommer sammen med mange andre i forbindelse med, at Færdselsstyrelsen den 3. juni 2024 har udgivet en ny Detailforskrifter for køretøjer (DFK), som trådte endeligt i kraft den 1. juli 2024.
Der skal hugges et stelnummer i køretøjerne, for at gøre dem identificerbare for myndighederne. Det er en stor opgave, da der ikke tidligere har været et krav i Danmark. De fleste maskinproducenter har hverken erfaring med eller tilladelse til at påføre den slags stelnumre på deres egne produkter. Det kræver nemlig en tilladelse fra Færdselsstyrelsen, for at man som producent kan få lov til at lave disse stelnumre i henhold til EU-reglerne.

Det er næppe noget problem at montere en typeplade med køretøjs informationer, men dette er også et nyt krav, hvor mange producenter ikke kender til reglerne omkring udseende og indhold på typepladen, samt dokumentationen som ligger bag informationerne.

I den nye DFK står kravene omkring stelnummer og typeplade her:

2.01.001 Generelle bestemmelser
(1) Registreringspligtigt køretøj, traktor, sidevogn til motorcykel, motordrevet blokvogn og blokvogn skal være forsynet med fabrikantens navn eller varemærke samt køretøjets typebetegnelse og stelnummer. Indgår typebetegnelsen som en del af stelnummeret, er en yderligere separat angivelse af typebetegnelsen unødvendig.

Før 01.07.56: Kravet om angivelse af typebetegnelse og stelnummer gælder ikke for køretøjer, der allerede er registreret i Danmark.
(2) Typebetegnelse og stelnummer
a) skal være let tilgængeligt og tydeligt, og
b) skal være indpræget i det selvbærende karrosseri, chassis, ramme eller i plade, der er svejset hertil, således at udsletning eller forandring af tal og bogstaver undgås.

Før 01.07.56: Stelnummeret (såvel et tildelt som et originalt) kan være anbragt på en plade, der er nittet eller skruet på køretøjet.
(3) 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning) til bil og registreringspligtige påhængskøretøjer hertil skal opfylde bestemmelserne i forordning 2021/535/EU.

Før 01.07.24: 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning) kan opfylde bestemmelserne i forordning 19/2011/EU.

Før 01.01.17: Stelnummeret kan opfylde bestemmelserne i direktiv 76/114/EØF som ændret ved direktiv 78/507/EØF.

Før 01.04.04: Gælder ikke.
(4) 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning) til motorcykel, knallert og påhængskøretøjer til disse skal opfylde bestemmelserne i forordning 901/2014/EU.

Før 01.01.17: Stelnummeret kan opfylde bestemmelserne i direktiv 93/34/EØF som ændret ved direktiv 1999/25/EF.

Før 01.04.04: Gælder ikke.
(5) 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning) til traktor og påhængskøretøjer hertil skal opfylde bestemmelserne i forordning 2015/504/EU.

Før 01.07.24: Gælder ikke.
6) Bil, motorcykel, knallert, traktor, påhængs-/sættevogn til bil, campingvogn, traktorpåhængsvogn og andet registreringspligtigt påhængsredskab samt påhængskøretøj til motorcykel og knallert skal være forsynet med 17-tegns stelnummer (VIN-mærkning).
Før 01.07.24: Traktor, traktorpåhængsvogn og påhængskøretøj til knallert skal ikke være forsynet med 17-tegns stelnummer.

Før 01.04.04: Gælder ikke.
(7) Påbudt mærkning må kun anbringes
a) af fabrikanten,
b) af fabrikantens repræsentant,
c) af – eller under kontrol af – en synsvirksomhed eller
d) af – eller under kontrol af – et forsikringsselskabs taksator i overensstemmelse med bestemmelser herom fra Skatteministeriet.
(8) Det er ikke tilladt at ændre den påbudte mærkning.
(9) Der må ikke på køretøjer anbringes sådanne mærkninger, der ved deres form, indhold eller den måde, hvorpå de anbringes, kan forveksles med påbudt mærkning.
Det er dog tilladt, at køretøjets originale stelmærkning kan forekomme to steder på køretøjet, når den som følge af krav i udlandet til placeringen f.eks. også forekommer på en plade, der er synlig udefra gennem køretøjets forrude. Som køretøjets påbudte mærkning anses den, som er indpræget, jf. pkt. (2) b).

2.01.120 Traktorpåhængsvogn

(1) Traktorpåhængsvogn skal være forsynet med fabrikationsplade med indhold som angivet i forordning 2015/504/EU, dog uden EU-typegodkendelsesnummer, hvis traktorpåhængsvognen ikke er EU-typegodkendt. Før 01.07.24: Gælder ikke.

Der refereres til EU forordning EU2015/504. Så det mest væsentlige er klippet sammen fra EU 2015/504 i et forsøg på at få alt det væsentlige og vigtige omkring kravene til typepladen med og få klippet det mindre væsentlige fra, så det forhåbentlig er lidt mere overskueligt.

Dette er lavet som to filer:
Filen med navnet ”Informationer til typeplade” omhandler dokumentationsområderne og metoderne.
Filen med navnet ”Lovpligtig udseende typeplade” omhandler selve typepladen, og indeholder eksempler på udseendet/placeringen af indholdet. De første to sider er om komplet opbygning. De efterfølgende to sider er om ”trinvis opbygning”.

Man kan diskutere, hvor vigtigt dette er for køretøjer i kategorien ”påhængsredskaber (EU kategori S)”. Men formelt set er kravene typisk de samme, selv om der ikke er krav om registrering, hvor sådan noget som stelnummer og typeplade vil være en stopklods, hvis dette ikke er overholdt, og forventningen er derfor, at dette også vil være noget, som politiet vil efter se efter i fremtiden.

Færdselsstyrelsen har tildelt mulighed for dispensationer for diverse regler på op til 12 mdr., men der er først åbnet for mulighed for at søge om disse fra og med den 1. juli. Dermed vil mange køre forgæves i synshallen, indtil såvel dispensationstilladelser som tilladelser til at lave stelnumre er på plads.
Dette er selvfølgeligt et problem særligt for de producenter, som har lovet produkter klar til levering, men nu ikke kan levere dem, fordi de ikke kan få produkterne synet.

Se dette indlæg som Pdf her

På vegne af Landbrugserhvervets Færdselsgruppen
Landbrugserhvervets Færdselsgruppe repræsenterer landbrugserhvervet på vegne af:

  • Dansk Agroindustri
  • Dansk Maskinhandlerforening
  • Danske Kartofler
  • Danske Maskinstationer & Entreprenører
  • Danske Sukkerroedyrkere
  • Landbrug & Fødevarer
  • SEGES Innovation
« Tilbage