Dispensation til akseltryk

Kommuneliste med dispensationer eller afslag på kørsel med forhøjet akseltryk ifm. gylleudbringning.

Trafikstyrelsen har også i 2019 givet erhvervet mulighed for at køre med større kapacitet: 10 t akseltryk på op til 3 aksler, dvs. 30 t mod hidtil 24 t på en tre-akslet gyllevogn. Samtidig kan totalvægten på traktoren og den 3-akslede gyllevogn forøges fra 44 til 48 t. Tilsvarende tillades 11,5 t akseltryk på selvkørende gyllenedfældere, dvs. 34,5 t på tre-akslet motorredskab mod tidligere 28 t.

Tilladelsen forudsætter fortsat, at kommunen også har accepteret dispensationen fra Trafikstyrelsen, så gyllen kan transporteres på de kommunale veje. Derfor har  Landbrug & Fødevarer igen i år søgt hos alle de kommuner som giver tilladelsen for et år ad gangen. Både Trafikstyrelsens godkendelsesbrev og kommunens tilladelse skal medbringes under gyllekørslen og – om det kræves – fremvises for politiet.

Du skal derfor både udskrive brevet fra Trafikstyrelsen og kommunens dispensation. Kig i kommunelisten herunder.

Find din kommune i den alfabetiske liste og se, om der er givet dispensation eller afslag. Står der ikke noget efter kommunenavnet, har den pågældende kommune endnu ikke afgivet svar. Listen opdateres i takt med, at kommunerne melder deres svar ind.

Kig i kommunelisten her

Forfatter : Kathrine Blæsbjerg Sørensen L&F

« Tilbage