Transportministeren siger ja til at landbrugsmaskiner kan køre til dyrskue.

Bekendtgørelse om forsøg med brede landbrugskøretøjers kørsel til og fra dyrskuer efter reglerne for særtransport

Den nye bekendtgørelse fastlægger regler for kørsel til og fra dyrskue med brede landbrugskøretøjer over 3,30 m, hvor kørslen alene sker fra maskinstation, maskinhandler, avlsgård eller ejendomme, der har køretøjet i fælleseje, til dyrskue med henblik på fremvisning og demonstration af køretøjet.

Tilladelse gives efter reglerne for særtransport.

Tilladelsen gælder for kørsel fra maskinstationer, maskinhandlere, avlsgårde eller ejendomme, der har køretøjet i fælleseje til dyrskuer.

Der skal søges om tilladelse, såfremt køretøjet over 3,30 m. Er køretøjet bredere end 3,65 m, så der være ledsagerbil.

Køretøjet skal være afmærket som et langsomtkørende køretøj og i øvrigt leve op til afmærkningsregler og betingelser for særtransport.

Politiets tilladelse skal medbringes under hele kørslen.

Tilladelsen er en engangstilladelse.

Ansøgningsprocedure

Nedenstående har Odense Dyrskue fået præciseret ansøgningsproceduren:

Nærmere vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema

Tilladelsen til særtransporten gives til ejeren eller brugeren af køretøjet. Det er således transportøren, der skal foretage ansøgningen om den pågældende kørsel med det pågældende køretøj. Der kan ikke gives en generel tilladelse om kørsel til et dyrskue, ligesom ansøgningen ikke kan foretages af de enkelte dyrskuer på vegne af udstillere.

Læs bekendtgørelsen her

Læs Primær Færdsels pressemeddelelse her

Ansøgningsskema kan findes her

Krav til LEDSAGEBIL

AFMÆRKNING

« Tilbage