Færdselsgruppens mærkesager

Færdselsgruppen arbejder for

  • at forbedre rammevilkår og konkurrenceevne for landbrugserhvervet og tilknyttede brancher i relation til færdsel med landbrugs-, entreprenør- og skovbrugsmaskiner på færdselslovens område
  • at tilpasse og forbedre de lovgivningsmæssige rammer og regler om landbrugs-, entreprenør- og skovmaskiner, så lovgivningen er tilpasset den tekniske udvikling.

Samt at fremme sikkerheden i relation til landbrugs-, entreprenør og skovmaskiner, samt sikkerhed og fremkommeligheden på vejene.  Som en del af dette er information om gældende lovgivning og udviklingen i lovgivningen relateret til landbrugs-, entreprenør og skovmaskiner

  • Ekstra højtplacerede lygter på traktorer og påhængskøretøjer
  • Brug af flere og større reflekser på landbrugskøretøjer
  • Opmærksomhed på bremser  Agro-bremsetester
  • Flere vigepladser
  • Bedre  Kommuneveje
  • Fremkommelighed i byerne i respekt for hastighedsregulerende tiltag

 

« Tilbage