Lys og reflekser til siden

Se mere

Der skal være 3 gule sidemarkeringslygter på hver side, såfremt længden inklusiv trækstang overstiger 6 m. Der skal være 1 lygte på den midterste tredjedel og en foran, højst 3 meter fra forenden og en bagest højst 1 meter fra bagenden, placeret således at afstanden mellem de enkelte lygter højst bliver 3 meter.

Lygternes højde over vejen skal være mellem 35 og 90 cm, dog op til 1,5 meter hvis køretøjets konstruktion gør det nødvendigt.

Uanset længden skal der være godkendte gule sidereflekser på hver side monteret efter samme regler som sidemarkeringslygterne.

« Tilbage

Lys og afmærkningslygter ( rotorblink)

Se mere

Gul(e) afmærkningslygte(r) skal anvendes ved bredde/længde overstiger henholdsvis 2,85 m og 26,00 m,ved tilladt hastighed under 60 km/t. Der skal være én eller flere afmærkningslygter, så der er en afmærkningslygte synlig fra alle sider af særtransporten.

Bagudvendende afmærkning skal være suppleret med mindst en rød bagudvendende markeringslygte, anbragt i en afstand af højst 0,05 m fra afmærkningens yderste kant og højst 0,05 m over afmærkningens underste kant.

Der skal være to bagudrettede røde baglygter, blinklys og stoplygter anbragt højest 0,4 m fra køretøjets yderste kant og mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen.( dog må højden  være maks. 2.10 m når konstruktionen gør at det er nødvendigt)

Alternativt til de nævnte skilte og markeringslygter kan der anvendes  rotorblink til markering af godset fremad og/eller bagud.

Der skal være anbragt to bagudvendte trekantede reflekser med spidsen opad, højest 40 cm fra kanten og i en højde over vejbanen på 0,35 – 0,90 m

Husk afmærkning af langsomtkørende køretøj med trekant.

Ved længde/bredde over 26,00/2,85 m monteres et fremadvendende og et bagudvendende gult skilt med rød kant med teksten SÆRTRANSPORT

« Tilbage

Bremser

Se mere

Blokvognen skal præstere en bremsekraft på 30 %.  Skævbremsning må ikke overstige 30 %.

Ved TEMPO 40 godkendelse er bremsekravet 50 % og der skal være bremser på alle aksler

 

Manglende sammenkobling af bremsepedaler skaber farlige situationer og en eventuelt efterspændt vogn/påhængsredskab bremser ikke!

 

« Tilbage

Registreringsforhold

Se mere

Overstiger bredde og længde ikke 2,55m/18,75 mskal der anvendes en registret påhængsvogn. Med traktor efterspændt blokvogn skal der søges tilladelse når bredde og længde overstiger 2,55/18,75 og  alle regler vedrørende særtransport følges.Blokvogn betaler ikke vægtafgift, men skal synes hver 14 måned.

Kørsel med blokvogn kræver registrering af både traktor og blokvogn (blokvognsnummerplade) til alle transportopgaver på offentlig vej. Med registreret traktor og registreret vogn må der udføres alle transportopgaver. Der kræves ingen godskørselstilladelse. Der gælder ikke køre-hviletidsregler.

« Tilbage

Lygter og reflekser foran

Se mere

Når bredden overstiger 2,85 m  eller godset rager mere end 0,15 m ud over det trækkende køretøjs side, skal godset/køretøjet være afmærket med fremad- og bagudvendende skilte med skråtstillede, røde og hvide eller røde og gule, reflekterende striber. Striberne skal anbringes på skrå fra midten og udad/nedad.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her

« Tilbage

Totalvægt og overlæs

Se mere

Traktor og vogn (traktorvogntog) må maksimalt have en totalvægt på 44 000 kg.  Belastningen på det efterspændte må aldrig overstige det som fabrikanten tillader (se Traktordata 2017)

Overlæs

Ved overlæs på over 6 % af den tilladte totalvægt – eller max 2000 kg giver det bøde på 300 kr pr % til ejeren og 150 kr pr % til maskinføreren. Overstiger overlæsset 30 %, risikerer du at miste kørekortet.

 

 

 

« Tilbage

Bagkofanger

Se mere

Påhængsvogne skal være forsynet med bagkofanger. Fra ladets bageste nederste kant til bagkofanger må afstanden ikke overstige 40 cm. Bagkofangeren må ikke monteres højere end 55 cm over jorden. Bredden på kofangeren skal være fra 2,35 m til max 2,55 m.

HVIS VOGNEN ER FRA FØR 1/10 1996 GÆLDER REGLEN IKKE

Ved hejselad hvor ladet trækkes op bagfra må afstanden fra bagkant til bagkofanger på traktorvogne være op til 70 cm

 

« Tilbage