Ærgerligt mange rammes af nye regler for varebiler

1. juli træder nye regler i kraft vedrørende varebiler. De nye regler betyder, at hvis du har en varebil du bruger til erhverv, så skal du registrere ved Motorstyrelsen, om du bruger den til firmakørsel eller om du transporterer gods for fremmed regning.

Baggrunden er, at varebiler på 2.000-3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, fremadrettet er omfattet af godskørselsloven. Men de nye regler som vedrører godskørsel medfører i slipstrømmen også nye krav til de, der bruger varebiler til firmakørsel.

Erhvervets organisationer har både i høringssvar, politiske henvendelser og opfølgende henvendelser til myndighederne arbejdet på at undgå, at de der bruger varebiler firmakørsel – og ikke til at køre gods for fremmed regning – ikke vil blive påvirket af den nye lovgivning.

”Det har været i politisk ønske at stramme regler for godskørsel for at mindske sort arbejde og social dumping. Det bakker vi op om. Vi er bare drønærgerlige over, at en lovgivning der er tiltænkt dem, der kører gods for fremmed regning ender med at få betydning for murere, maskinmekanikere, landmænd og andre erhvervsdrivende, der bruger varebiler til firmakørsel, men ikke til godskørsel for fremmedregning”, siger Kathrine Blæsbjerg Sørensen, erhvervspolitisk konsulent i Landbrug & Fødevarer.

Baggrunden er en lovændring som et flertal uden om regeringen besluttede. Formålet var at etablere en national tilladelsesordning for varebiler eller vogntog, hvis tilladte totalvægt overstiger 2.000 kg, men ikke 3.500 kg, for at mindske sort arbejde, snyd og social dumping inden for godskørsel med varebiler.

”Lovgivningen er tiltænkt ca. 11.000 varebiler, men ender med at ramme mere 200.000. Vi havde håbet på og talt for, at man i implementering af loven kunne finde en løsning, så det kun var de tilsigtede 11.000, der oplever en administrativ byrde. Men nu er det alle, der bruger en varebil i forbindelse med firmakørsel, der skal ind og registrere denne”, uddyber Kathrine Sørensen.

”Registreringen er noget bøvl i sig selv. Dernæst kommer de problemer man kan forudsige for dem, som ikke lige er opmærksomme på denne ændring af reglerne og som så vil blive ramt af bøder eller andre sanktioner – igen selvom de ikke udfører godskørsel for fremmed regning”, siger Per Hedetoft, konsulent i Dansk Maskinhandlerforening.

”Af det lovforberedende arbejde, herunder også af kommissoriet til Varebilsudvalget, fremgår det klart, at det aldrig har været håndværkere og lignende, der skulle rammes af denne lovgivning”, afslutter Per Hedetoft.

Gruppen der kører varevogn som firmakørsel slipper for reglerne, men ikke for nogle administrative byrder i slipstrømmen af den nye lov, hvilket en lang række organisationer i fællesskab har prøvet at gøre opmærksom på.

Du kan læse mere om de nye krav til varebiler her: www.varebilskrav.dk eller se dette faktaark som Færdselsstyrelsen har udarbejdet.

Arbejdet er lavet i fællesskab mellem Dansk Agroindustri, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Kartofler, Danske Maskinstationer & Entreprenører, Danske Sukkerroedyrkere, Maskinleverandørerne og Brancheforeningen for skov, have og park forretninger og Landbrug & Fødevarer.

« Tilbage