Orientering om kommende danske bremseregler

Den reviderede DFK (Detailforskrifter for køretøjer) træder DFK i kraft 1. juli 2024. Blandt ændringerne er skærpede krav til bremser på påhængskøretøjer.

Landbrugserhvervets Færdselsgruppe har udtrykt ønske om, at dansk lovgivning arbejder henimod overgang til reglerne i EU-typegodkendelsen EU167/2013 og underliggende delegerede forordnin-ger, som fx EU2015/68 som definerer EU-bremsereglerne. Færdselsstyrelsen ændrer medio 2024 de danske regler for bremser på landbrugspåhængsred-skaber og -vogne.

Ændringer
➢De ny bremsekrav medfører forøgelse af bremseprocenten fra 30% til 35% (svarende til bremsekravet i EU2015/68 for 30 km/t)
➢De nye bremseregler stiller ikke krav om to-kredsbremser, som beskrevet i EU2015/68. (Færdselsstyrelsen vurderer at dette krav kommer med i næste opdatering)
➢Delelementer som ALB og håndbremse adopteres helt eller delvist fra EU2015/68
➢Lovændringen gælder kun fremadrettet.

Skal maskinproducenter frivilligt overgå til EU-reglerne
Selv om de danske myndigheder har valgt ikke at følge EU’s bremseregler 100%, kan landbrugs-maskinfabrikanterne overveje, om det giver mening at dimensionere bremser til 30 km/t. Færdsels-gruppen arbejder henimod at 40 km/t bliver standard.

Senest har vi præsenteret otte mærkesager for Transportministeren, herunder ønsket om 40 km/t. Ved 40 km/t er EU-kravet til bremseprocenten 50%. Selvom to-kreds bremser ikke bliver lovpligtige i denne omgang, oplyser styrelsen, at det bliver det sandsynligvis næste gang DFK revideres.

Desuden gøres der opmærksom på, at nye traktorer fra 1. januar 2025 ikke længere lovligt kan le-veres med det traditionelle en-kreds bremseudtag, fordi den nuværende fireårige EU-overgangs-ordning udløber. Nye traktorer bliver fra 2025 alene leveret med to-kreds bremseudtag. To-kreds hydraulisk bremseudtag, der muliggør tilkobling af en-kreds bremser, tillades ikke længere.

Derfor vil vi fra 2025 komme i den uhensigtsmæssige situation, at danske påhængskøretøjer må sælges med en-kreds bremser, men at påhængskøretøjerne ikke kan anvendes efterspændt en ny traktor. Det kan overvejes, om man frivilligt skal anvende to-kreds bremser med 50% bremsekraft, svarende til EU-reglerne (DA er den danske udgave).

12 måneders dispensationsordning fra ikrafttrædelse 1. juli 2024
Færdselsstyrelsen har været lydhør overfor landbrugserhvervets behov for en overgangsperiode. Dispensationen skal søges ved Færdselsstyrelsen. Når der tilgår ny viden om fremgangsmåden, bliver det meldt ud.

Se nyheden som Pdf her

« Tilbage