Ændring ift. generhvervelse af kørekortet pga. overvægt

Første juni 2018 kom der en ny bekendtgørelse, der giver et alternativ til at skulle igennem en orienterende køreprøve, for en række specifikke forseelser, herunder overvægt.

Det er normal praksis at 30 pct. overlæs giver betinget frakendelse af kørekortet. Der er medio 2018 foretaget en ændring af kørekortbekendtgørelsen, der definerer nye betingelser for bevarelse og generhvervelse af førerretten ved betinget frakendelse og ubetinget frakendelse af førerretten i mindre end tre år.

I disse tilfælde indføres i stedet for kravet om kontrollerende køreprøve et krav om at gennemføre kursus i lastsikring og overlæs eller kurser i køre-hviletid og brug af takografen som betingelse for at kunne bevare og generhverve førerretten.

På opfordring af et medlem er det undersøgt, hvilken prøvetid det medfører at have en betinget frakendelse af kørekortet. Færdselslovens §129a foreskriver en tre-årig prøveperiode. Hvis der sker ny forhold i prøveperioden, foreskriver §125:

”Begår den dømte i prøvetiden et nyt forhold, der medfører frakendelse af førerretten, fastsætter retten en fælles frakendelse for dette forhold og den tidligere pådømte lovovertrædelse.”

Sanktionen fastsættes af retten, men er ifølge Færdselsstyrelsen oftest ubetinget frakendelse af kørekortet i op til 10 år (noget mindre ved førstegangsforseelser). Den ubetingede frakendelse har så en prøveperiode på 5 år.

Spørgsmål kan rettes til Henning Sjørslev Lyngvig: 7641 3665.

« Tilbage