Færdselsstyrelsen imødekommer branchen og indfører en overgangsperiode for nye tekniske krav i DfK.

For at sikre, at køretøjsbranchen kan omstille deres virksomheder til de nye tekniske krav i DfK, indfører styrelsen en overgangsperiode, hvor det bliver muligt at få godkendt et køretøj efter de gamle regler.

Færdselsstyrelsen indfører overgangsregler i § 30 i den nyligt ikrafttrådte bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning, udstyr og anvendelse (DfK).Overgangsreglerne træder i kraft med det samme (den 11. juli 2024).

Overgangsreglerne

Køretøjer kan indtil 1. juli 2025 registreres, godkendes eller ibrugtages efter de tidligere regler. Målet med overgangsreglerne er at sikre, at fabrikanter, importører, forhandlere mv. i en tidsbegrænset periode kan omstille deres virksomhed til de nye tekniske krav, der trådte i kraft 1. juli 2024.

Vejledning til synsvirksomhederne

Færdselsstyrelsen udsender samtidig en meddelelse med vejledning til synsvirksomhederne om administration af overgangsreglerne ved godkendelse af køretøjer.

→ Læs meddelelse om køretøjers indretning og udstyr

→ Læs bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Kilde: fstyr.dk

« Tilbage

Færdselslovens gyldighed:

Færdselsloven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Færdselsloven gælder således alle steder, hvor der er adgang for almindelig færdsel, hav enten det er offentligt eller privat.

Færdselsloven gælder således hvor posten kører, på golfbaner, på stier i en park mv. Færdselsloven gælder både for maskiner under transport og maskiner under arbejde.

Færdselsloven gælder dog ikke på private parkeringspladser!

 

« Tilbage

Hvor gælder loven

Færdselslovens gyldighed:

Færdselsloven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Færdselsloven gælder således alle steder, hvor der er adgang for almindelig færdsel, hav enten det er offentligt eller privat.

Færdselsloven gælder således hvor posten kører, på golfbaner, på stier i en park mv. Færdselsloven gælder både for maskiner under transport og maskiner under arbejde.

Færdselsloven gælder dog ikke på private parkeringspladser!

« Tilbage

Transportministeren har givet tilladelse til kørsel med ærtehøstere i 2017

Brev til Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) og Ardo vedr. dispensation til ærtehøstere

Pressemeddelelse

 

Stor glæde over Transportministerens seneste udmelding

”Det var i absolut sidste øjeblik, vi fik den glædelige meddelelse fra Transportministeren”, udtaler en lettet Knud Erik Clausen, næstformand i Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) og bestyrelsesmedlem i Dybfrostærter A/S.

”Vi frygtede både, at vores ærter måtte blive på markerne, og at fabrikken måtte lukke og deraf følgende tab af arbejdspladser.”

”Det glæder os rigtig meget at opdage den store betydning af det gode samarbejde mellem Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen), ARDO, DM Contractors, KL og de enkelte kommuner og ikke mindst de gode kontakter til politikere og embedsmænd”, fastslår Knud Erik Clausen.

Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) skal nu i gang med at sende ansøgning til Færdselsstyrelsen med, hvilke køretøjer det drejer sig om, og på hvilke vejstrækninger der skal køres. Færdselsstyrelsen vil herefter kontakte kommunerne.

”Nu glæder vi os til ærtehøsten”, afslutter Knud Erik Clausen.

 

« Tilbage