Særligt omkring kørsel med halmspyd

Kørsel med halmspyd uden omtanke er med stor risiko for at miste kørekortet. Kørsel med fremad pegende spyd i motorcykelhøjde er en sikker måde at miste kørekortet på. Studer de 5 måder at køre sikkert med halmspyd.

« Tilbage

Halmspyd

Se mere

1. Kørsel med halmspyd

§ Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

§ Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene.
Stk. 2. Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand.
Stk. 3. Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt påhængskøretøj er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj er forsvarlig.

DET KOSTER BETINGET FRAKENDELSE AF KØREKORT AT KØRE MED HALMSPYD I LAV HØJDE

Der er følgende metoder:

1.Afmonter redskabet med halmspyd og placer det bag i halmvognen

2.Anvend et halmspyd med vippeanordning

3.Hæv læsseren til øverste stilling

4.Afskærmning på halmspyd (kofanger)

5.Ved redskabet med spyddene, så spyddene vender indad. (metode til gummiged)

« Tilbage

Registreringsforhold og hastighed

Se mere

Kørsel med arbejdsredskab kræver aldrig registrering selv om der transporteres gods i arbejdsredskabet.

Hastighed: Med traktor og arbejdsredskab må der aldrig køres hurtigere end 30 km/h med mindre traktoren er TEMPO 40 godkendt.

Overskrides farten med mere end 30 % giver det et klip i kørekort
Overskrides farten med mere end 60 % giver det betinget frakendelse af kørekort.

 

Overskrides farten maks 40 km/h med mere end 40 % giver det betinget frakendelse af kørekort.

 

« Tilbage

Ekstra højtplacerede lygter

Se mere

Der må gerne placeres ekstra højtplacerede lygter på traktoren med baglys og blinklys, det højner sikkerheden ved venstresving og det kan betyde at traktorens baglygter kan ses selv med ophængte redskaber.

Hvis du kommer i tvivl så monter hellere en ekstra lygte eller refleks også på redskabet

« Tilbage

Lys og reflekser bagud

Se mere

NB! Hvis arbejdsredskab monteret foran eller bag på traktoren dækker for traktorens påbudte lygter skal arbejdsredskabet være forsynet med tilsvarende lygter. Eventuelt anbragt på en lygtebom.

To baglygter

Baglygter skal være anbragt mindst 0,35 meter og højst 1,50 meter over vejbanen. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 meter over vejbanen. Lygter må være anbragt indtil 0,60 meter fra yderste kant

Når traktorens lygter ikke kan ses skal redskabet forsynes med lygter og reflekser som på traktoren. Se nærmere under Traktor.

 

To stoplygter (kun ved registreret traktor)

Skal være anbragt mindst 0,35 meter og højst 1,50 meter over vejbanen. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 meter over vejbanen. Må være anbragt indtil 0,60 meter fra yderste kant

Reflekser

Både traktor og redskab skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger. Bagreflekser kan være anbragt indtil 0,60 meter fra køretøjets yderste kant. Højden over vejbanen kan forøges til 1,50 meter, såfremt en lavere anbringelse kræver monteringsbeslag, der er udsat for let at blive beskadiget.

« Tilbage

Lygter og reflekser til siden

Se mere

Sideblinklys

Side blinklys skal være monteret på traktoren og sideblinklygter kan være være anbragt indtil 1,90 meter over vejbanen og hvis traktorens opbygning gør det nødvendigt op til 2,30 meter.

Sidemarkeringslygter:

Hverken arbejdsredskaber eller traktorer skal være forsynet med sidemarkeringslygter.

Sidereflekser:

Der skal være gule sidereflekser på redskaber som rager mere end 1 meter frem eller 2 meter tilbage. De skal være monteret i en højde over vejbanen på 0,35 til 0,90 meter, såfremt køretøjets opbygning gør det nødvendigt må højden over vejbanen være op til 1,5 meter

« Tilbage

Akseltryk/totalvægt

Se mere

Traktor  med arbejdsredskab må ikke have akseltryk som overstiger 10 000 kg. NB! Intet akseltryk må overskride det af fabrikanten tilladte tekniske akseltryk. Totalvægten må aldrig overstige 18 000 kg

Overlæs

Ved overlæs på over 6 % af den tilladte totalvægt – eller max 2000 kg giver det bøde på 300 kr pr % til ejeren og 150 kr pr % til maskinføreren. Overstiger overlæsset 30 %, risikerer du at miste kørekortet.

Vægt på styrende hjul

Husk at 20 % af den faktiske totalvægt (vægt af traktor med redskab) skal hvile på de styrende hjul.

 

 

 

 

 

 

 

« Tilbage