Kørsel med tvillingehjul

Se mere

Ved kørsel med tvillingehjul skal køretøjet være afmærket med:

En fremadrettet hvid og en bagudrettet rød refleks, og – i lygtetændingstiden – en fremadrettet hvid og bagudrettet rød markeringslygte i den eller de sider, hvor  tvillingehjul eller påmonterede redskaber m.v. rager mere end 0,15 m ud fra siden af køretøjet.

To fremadrettede hvide reflekser og en gul siderefleks på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end en 1 m frem.

To bagudrettede røde reflekser og en gul siderefleks på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end 2 m bagud.

 

 

« Tilbage

Dimensioner

Se mere

Ved kørsel med arbejdsredskab særligt indrettet til landbrugs-skovbrugs eller vejarbejde må bredden overstige 2,55 meter. Op til 3,30 m må køres overalt. Kørsel hvor bredden overstiger 3,30 meter må kun foregå ved kørsel mellem mark og gård, ejendomme med fælles maskiner og mellem maskinstation og kunder. Udragende dele skal afmonteres eller være slået ind og låst i transportstilling ved vejkørsel

 

Traktor eller Motorredskab må som alle andre motordrevne køretøjer højest have en længde på 12 meter selv med ophængte redskaber (arbejdsredskaber) monteret foran og bagpå.

Traktor og motorredskab monteret med arbejdsredskaber må ikke være højere end 4 meter

« Tilbage

Lygter og reflekser foran

Se mere

NB! Hvis arbejdsredskab monteret foran eller bag på traktoren dækker for traktorens påbudte lygter skal arbejdsredskabet være forsynet med tilsvarende lygter.

 

Frontmonteret redskab som rager mere end 1 meter frem skal desuden have hvide reflekser fremad og gule til siden

 

« Tilbage

Registreringsforhold og hastighed

Se mere

Kørsel med arbejdsredskab kræver aldrig registrering selv om der transporteres gods i arbejdsredskabet.

Hastighed: Med traktor og arbejdsredskab må der aldrig køres hurtigere end 30 km/h med mindre traktoren er TEMPO 40 godkendt.

Overskrides farten med mere end 30 % giver det et klip i kørekort
Overskrides farten med mere end 60 % giver det betinget frakendelse af kørekort.

 

Overskrides farten maks 40 km/h med mere end 40 % giver det betinget frakendelse af kørekort.

 

« Tilbage

Ekstra højtplacerede lygter

Se mere

Der må gerne placeres ekstra højtplacerede lygter på traktoren med baglys og blinklys, det højner sikkerheden ved venstresving og det kan betyde at traktorens baglygter kan ses selv med ophængte redskaber.

Hvis du kommer i tvivl så monter hellere en ekstra lygte eller refleks også på redskabet

« Tilbage

Lys og reflekser bagud

Se mere

NB! Hvis arbejdsredskab monteret foran eller bag på traktoren dækker for traktorens påbudte lygter skal arbejdsredskabet være forsynet med tilsvarende lygter. Eventuelt anbragt på en lygtebom.

To baglygter

Baglygter skal være anbragt mindst 0,35 meter og højst 1,50 meter over vejbanen. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 meter over vejbanen. Lygter må være anbragt indtil 0,60 meter fra yderste kant

Når traktorens lygter ikke kan ses skal redskabet forsynes med lygter og reflekser som på traktoren. Se nærmere under Traktor.

 

To stoplygter (kun ved registreret traktor)

Skal være anbragt mindst 0,35 meter og højst 1,50 meter over vejbanen. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 meter over vejbanen. Må være anbragt indtil 0,60 meter fra yderste kant

Reflekser

Både traktor og redskab skal være forsynet med to bagudvendende refleksanordninger. Bagreflekser kan være anbragt indtil 0,60 meter fra køretøjets yderste kant. Højden over vejbanen kan forøges til 1,50 meter, såfremt en lavere anbringelse kræver monteringsbeslag, der er udsat for let at blive beskadiget.

« Tilbage

Lygter og reflekser til siden

Se mere

Sideblinklys

Side blinklys skal være monteret på traktoren og sideblinklygter kan være være anbragt indtil 1,90 meter over vejbanen og hvis traktorens opbygning gør det nødvendigt op til 2,30 meter.

Sidemarkeringslygter:

Hverken arbejdsredskaber eller traktorer skal være forsynet med sidemarkeringslygter.

Sidereflekser:

Der skal være gule sidereflekser på redskaber som rager mere end 1 meter frem eller 2 meter tilbage. De skal være monteret i en højde over vejbanen på 0,35 til 0,90 meter, såfremt køretøjets opbygning gør det nødvendigt må højden over vejbanen være op til 1,5 meter

« Tilbage

Akseltryk/totalvægt

Se mere

Traktor  med arbejdsredskab må ikke have akseltryk som overstiger 10 000 kg. NB! Intet akseltryk må overskride det af fabrikanten tilladte tekniske akseltryk. Totalvægten må aldrig overstige 18 000 kg

Overlæs

Ved overlæs på over 6 % af den tilladte totalvægt – eller max 2000 kg giver det bøde på 300 kr pr % til ejeren og 150 kr pr % til maskinføreren. Overstiger overlæsset 30 %, risikerer du at miste kørekortet.

Vægt på styrende hjul

Husk at 20 % af den faktiske totalvægt (vægt af traktor med redskab) skal hvile på de styrende hjul.

 

 

 

 

 

 

 

« Tilbage