Kørsel med tvillingehjul

Se mere

Ved kørsel med tvillingehjul skal køretøjet være afmærket med:

En fremadrettet hvid og en bagudrettet rød refleks, og – i lygtetændingstiden – en fremadrettet hvid og bagudrettet rød markeringslygte i den eller de sider, hvor  tvillingehjul eller påmonterede redskaber m.v. rager mere end 0,15 m ud fra siden af køretøjet.

To fremadrettede hvide reflekser og en gul siderefleks på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end en 1 m frem.

To bagudrettede røde reflekser og en gul siderefleks på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end 2 m bagud.

 

 

« Tilbage

Registreringsforhold

Se mere

    En ikke registreret og ikke godkendt traktor må anvendes til markarbejde og vejarbejde, herunder snerydning. Desuden kørsel med tom vogn og vogn læsset med et redskab som traktoren skal trække

    En Registreret traktor må anvendes til alle traktoropgaver, herunder transportopgaver med registreret vogn. Der kræves ingen godskørselstilladelse.

    En godkendt traktor må kun anvendes af et landbrug  til transport af produkter, når produkterne hidrører fra eller skal benyttes af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsvirksomhed. Godkendt traktor må benyttes til transport af arbejdsredskaber mellem dele af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom. Godkendt traktor må desuden benyttes til vejarbejde, herunder snerydning.

« Tilbage

Tilladelse til anden montering af forreste nummerplade på traktorer

Som udgangspunkt skal den forreste nummerplade monteres lodret, vinkelret på kørselsretningen og foran på traktoren.
Foran på traktoren har mange troet var til fri fortolkning, men politiet har hele tiden holdt fast i, at dette ifølge registreringsloven betød ”foran forakslen”, hvilket jo betyder et ret begrænset antal muligheder.


Der har i flere tilfælde været behov for at denne montering foran på traktoren ikke nødvendigvis skulle være på ”snuden” af traktoren, både på grund af synligheden, både fordi den dækkes af redskaber eller andet, men også fordi man mindsker gennemstrømningen af luft til kølerne.


Det er nu muligt, og helt lovligt, at montere denne forreste nummerplade foran forruden på en traktor, enten forrest midt på taget af kabinen, eller på luftindtag/udstødningen på siden af kabinen, eller et andet sted foran forruden, lodret, vinkelret på kørselsretningen, så den er synlig set forfra.


Det er IKKE lovligt at stille/klæbe nummerpladen inde i kabinen på indersiden af forruden!! Desuden skal nummerpladen fastgøres på traktoren, så nummerpladen ikke kan stjæles/flyttes til andre køretøjer
uden brug af værktøj.

« Tilbage

Lys,reflekser bagud

Se mere

To baglygter og to blinklygter

Der skal være 2 baglygter, anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m (blinklys 1,90 m) over vejbanen og højest 40 cm fra kant. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan baglygten dog anbringes i en højde på indtil 2,10 m over vejbanen. Blinklys 2,30 m.

To stoplygter (kun registreret køretøj)

Stoplygter skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen og højest 40 cm fra kant. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 m over vejbanen. Der er kun krav om stoplygter på registrerede køretøjer

Reflekser

Der skal desuden være anbragt to bagudvendende refleksanordninger der må være anbragt indtil 0,60 m fra køretøjets yderste kant. Højden over vejbanen kan forøges til 1,50 m.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her

« Tilbage

Lygter og reflekser til siden

Se mere

Sideblinklys

På traktor kan sideblinklygter være anbragt indtil 1,90 meter over vejbanen og hvis traktorens opbygning gør det nødvendigt op til 2,30 meter.

Sidemarkeringslygter:

Traktorer skal ikke være forsynet med sidemarkeringslygter hverken som registreret eller uregistreret.

Sidereflekser:

Traktorer skal ikke være forsynet med sidereflekser hverken som registreret eller uregistreret.

« Tilbage

Lygter og reflekser foran

Se mere

Foran skal der være to positionslygter, to nærlyslygter og to blinklygter, på illustrationen kan du studere placeringsmålene nærmere. Køretøjet kan desuden være forsynet med to kørelyslygter, to eller fire fjernlyslygter og to tågeforlygter.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her

Tal i parentes () betyder en anden placering hvis opbygningen gør det nødvendigt

« Tilbage

Dimensioner

Se mere

Bredde:

Alt kørsel når bredden ikke overstiger 2,55 meter.
Kun ved kørsel med arbejdsredskab og ved kørsel med påhængsredskab særligt indrettet til landbrugs-skovbrugs eller vejarbejde må bredden overstige 2,55 meter. Kørsel hvor bredden overstiger 3,0 m uden redskab og 3,30 meter med redskab må kun foregå ved kørsel mellem mark og gård, ejendomme med fælles maskiner og mellem maskinstationen og kunder. Traktor med sneplov må have en bredde op til 3,5 meter.

Længde:

Længden må højest være 12 m selv med ophængte redskaber. Traktor med bugseret redskab eller påhængsvogn må have en længde på op til 18,75 m til alt kørsel, se mere under påhængsvogne.

Højde:

Traktoren må ikke være højere end 4 meter

 

traktor1

 

« Tilbage