Dimensioner motorredskaber

Se mere

Ved kørsel med motorredskab særligt indrettet til landbrugs-skovbrugs eller vejarbejde må bredden overstige 2,55 meter. Kørsel hvor bredden overstiger 3,30 meter må kun foregå ved kørsel mellem mark og gård, ejendomme med fælles maskiner og mellem maskinstationen og kunder. (Gummiged eller rendegraver) med sneplov må have en bredde op til 3,5 meter. Udragende dele skal afmonteres eller være slået ind og låst i transportstilling ved vejkørsel.

Selve motorredskabet må aldrig være længere end 12 m. Motorredskab med efterspændt påhængskøretøj (redskab eller vogn)må have en længde på op til 18,75 m ved alt kørsel. Længden på motorredskab og et påhængskøretøj må være op til 22 m når der køres mellem mark og gård og maskinstation og kunder. Når der transporteres skærebord må længden være op til 25 m.

« Tilbage

Kørsel med tvillingehjul

Se mere

Ved kørsel med tvillingehjul skal køretøjet være afmærket med:

En fremadrettet hvid og en bagudrettet rød refleks, og – i lygtetændingstiden – en fremadrettet hvid og bagudrettet rød markeringslygte i den eller de sider, hvor  tvillingehjul eller påmonterede redskaber m.v. rager mere end 0,15 m ud fra siden af køretøjet.

To fremadrettede hvide reflekser og en gul siderefleks på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end en 1 m frem.

To bagudrettede røde reflekser og en gul siderefleks på hver side, såfremt arbejdsredskabet m.v. rager mere end 2 m bagud.

« Tilbage

Registreringsforhold og hastighed

Se mere

Der er ingen krav om registrering af motorredskaber som ikke foretager godstransport. Dumper skal være registreret ved kørsel med gods på offentlig vej og en gummiged/ teleskoplæsser som trækker eksempelvis et læs halm på offentlig vej.

Hastighed: Med motorredskab må der aldrig køres hurtigere end 30 km/h. Med bælter dog kun 15 km/h.  Som noget nyt må et motorredskab gerne være konstrueret til at kunne køre 40 km/h

Overskrides hastigheden med mere end 30 % giver det et klip i kørekort

Overskrides hastigheden med mere end 60 % giver det betinget frakendelse af kørekort.

NB! Hvis motorredskabet er TEMPO 40 godkendt må der køres 40 km/h

Overskrides farten maks 40 km/h med mere end 40 % giver det betinget frakendelse af kørekort.

« Tilbage

Krav til bremser

Se mere

Driftsbremsen skal kunne give køretøjet en deceleration på mindst 30 % af køretøjets totalvægt eller en bremselængde på 14 meter.

Fodpedalens aktiveringskraft må ikke overstige 70 kg.

Manglende sammenkobling af bremsepedaler skaber farlige situationer og en eventuelt efterspændt vogn/påhængsredskab bremser ikke!

Manglende sammenkobling af bremsepedaler skaber farlige situationer .

« Tilbage

Rotorblink (afmærkningslygte)

Se mere

Motorredskaber skal i lygtetændingstiden være forsynet med rotorblink, hvis bredden overstiger 2,50 meter. Hvis der er udragende dele 1 meter frem , 2 meter bagud eller 15 cm til siden skal rotorblink være tændt også uden for lygtetændingstiden. Et eller flere rotorblink skal monteres således at de kan ses hele vejen rundt

Hvis du kommer i tvivl så monter hellere en ekstra lygte, rotorblink eller refleks.

Ekstra højtplacerede lygter

Se mere

Der må gerne placeres ekstra højtplacerede lygter på motorredskaber med baglys og blinklys, det højner sikkerheden ved venstresving

Hvis du kommer i tvivl så monter hellere en ekstra lygte eller refleks.

« Tilbage

Lys,reflekser bagud

Se mere

To baglygter og to blinklygter

Der skal være 2 baglygter, anbragt mindst 0,35 cm og højst 1,50 cm (blinklys 1,90 cm) over vejbanen og højest 40 cm fra kant. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan baglygten dog anbringes i en højde på indtil 2,10 cm over vejbanen. Blinklys 2,30 cm.  Der gælder samme regler som ved traktorer men, mål må fraviges på motorredskaber

To stoplygter (kun registreret køretøj)

Stoplygter skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen og højest 40 cm fra kant. Hvis konstruktionen gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af indtil 2,10 m over vejbanen. Der er kun krav om stoplygter på registrerede køretøjer

Reflekser

Der skal desuden være anbragt to bagudvendende refleksanordninger der må være anbragt indtil 0,60 m fra køretøjets yderste kant. Højden over vejbanen kan forøges til 1,50 m.

Reflekterende trekant som afmærkning af langsomtkørende køretøj monteres så langt bagud som muligt.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her

« Tilbage

Lygter og reflekser til siden

Se mere

På motorredskab kan sideblinklygter være anbragt indtil 1,90 m over vejbanen og hvis opbygning gør det nødvendigt op til 2,30.

Registrerede motorredskaber skal være forsynet med sidemarkeringslygter hvis de er længere end 6 m.

Der skal være 1 lygte på den midterste tredjedel og en foran, højst 3 meter fra forenden og en bagest højst 1 meter fra bagenden, placeret således at afstanden mellem de enkelte lygter højst bliver 3 meter.

Uregistrerede motorredskaber  som er længere end 6 m skal være forsynet med sidereflekser efter samme regler som for sidemarkeringslygter.

« Tilbage

Lygter og reflekser foran

Se mere

NB! Lys og reflekser for motorredskab følger reglerne for traktorer men placeringsmålene må fraviges når konstruktionen betinger dette.

Foran skal der være to positionslygter, to nærlyslygter og to blinklygter.køretøjet kan desuden være forsynet med to kørelyslygter, to eller fire fjernlyslygter og to tågeforlygter.

Nye krav

Der er kommet nye krav til reflekser for køretøjer købt eller ibrugtaget fra 1. september 2019 – læs dem her

« Tilbage

Akseltryk/totalvægt

Se mere

Motorredskab må ikke have akseltryk som overstiger 10 000 kg. NB! Intet akseltryk må overskride det af fabrikanten tilladte tekniske akseltryk. Totalvægten må aldrig overstige 18 000 kg på to aksler. Ved gylledispensation tillades akseltryk på op til 11,5 tons og en totalvægt på to – akslede køretøjer på 23 tons og 34,5 tons ved tre-akslede køretøjer.

Motorredskab forsynet med bælter må højest have en totalvægt på 16 000 kg dog aldrig over 4000 kg/m gange afstanden fra forreste til bageste løberulle, målt i meter.  NB!  Der kan søges dispensation. Se nærmere på www. landtrafik.dk

Vægt på styrende hjul

Husk at 20 % af den faktiske totalvægt (vægt af traktor med redskab) skal hvile på de styrende hjul.

Overlæs

Ved overlæs på over 6 % af den tilladte totalvægt – eller max 2000 kg giver det bøde på 300 kr pr % til ejeren og 150 kr pr % til maskinføreren. Overstiger overlæsset 30 %, risikerer du at miste kørekortet.

« Tilbage