40 km/t tillades – men ikke uden betingelser.

40 km/t tillades – men ikke uden betingelser.

Den 12. april har folketinget vedtaget at landbrugskøretøjer må køre 40 km/t.

Det tillades pr. 1. juli 2016 at køre 40 km/t med landbrugskøretøjer, men det kræver, at køretøjerne opfylder visse betingelser.

Folketinget har besluttet, at alle traktorer, motorredskaber, påhængsvogne og påhængsredskaber skal være registreret eller godkendt, hvis man ønsker at kunne køre 40 km/t med dem. Desuden skal køretøjerne opfylde visse betingelser, som vi ikke kender endnu, da de først skal fastsættes af Transport – og Bygningsministeriet og fremgå af en bekendtgørelse.

Det er vigtigt, at understrege, at hvis landbrugskøretøjer ikke godkendes eller ikke ønskes godkendt efter den nye ordning, gælder de nuværende regler og den tilladte hastighed er fortsat 30 km/t.

Læs folketingets beslutning om ændring af færdselsloven (paragraf 4 og paragraf 6)

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20151/lovforslag/L84/20151_L84_som_vedtaget.pdf.

« Tilbage