Har traktoren tilstrækkelig stor tilladt totalvægt ?

Sådan opgøres tilladt vogntogsvægt
Den tilladte totalvægt for traktorer er ifølge dansk lovgivning 18 t. Men hvis traktoren er typegodkendt til mindre end 18 t, er typegodkendelsens tal gældende. Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) har lavet en vejledning til opgørelse at traktorvogntogs tilladte totalvægt, herunder en liste over de fleste nye traktorers tilladte aksellast og totalvægt.

Når den tilladte vogntogsvægt skal opgøres, skal traktorens og vognens tilladte totalvægt opgøres separat. Når disse to tilladte totalvægte sammenlægges, haves den tilladte vogntogsvægt.

Traktorer
To-akslede traktorer (og motorredskaber som mejetærskere, roeoptagere mv.) må ifølge dansk lovgivning højst veje 18 t, men i mange tilfælde kan traktoren ikke lovligt opnå 18 t totalvægt.

I dag indberetter traktorfabrikanterne, hvad den specifikke traktor er konstrueret til via et såkaldt EU-CoC-dokument. CoC dokumentet er traktorens fødselsattest og angiver bl.a. hvilken aksellast og totalvægt, traktoren er konstrueret til. Disse data indberettes til DMR (det digitale motorregister) hos SKAT. DMR afløser fremadrettet Trafikstyrelsens register for typegodkendelser. Hvis CoC dokumentets vægtdata er mindre end dansk lovgivning, gælder CoC dokumentet.

Som landmand, maskinstationsejer eller traktorfører er det nødvendigt at kende disse data. Det letteste er at finde traktorens registreringsattest frem. De vægtdata, der står i registreringsattesten, er taget fra traktorens CoC dokument. Alternativt kan vægtdata ofte findes på traktorens typeplade. Det varierer, hvordan det er opgivet, men typisk fremgår tilladt totalvægt og aksellast.

Du kan søge data på dit eget køretøj i DMR.

Fra 2016 skal alle typeplader angive PTM værdier (Permissible Towable Mass), hvilket angiver, hvor stor vægt traktoren må trække. Hvis dette allerede er opgivet på din traktors typeplade, skal dette følges. Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) følger op på dette emne i 2016.

Vogne
Tilladt totalvægt på vogne bestemmes af antal aksler samt afstanden mellem akslerne.

Trafikstyrelsens dispensation for tre- akslede gyllevogne Trafikstyrelsens vægtdispensation tillader, at tre-akslede gyllevogne må have en aksellast på  10 t på statsveje. På kommuneveje skal den enkelte kommune give tilladelse til anvendelse af dispensationen. Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) ansøger derfor årligt ved alle relevante kommuner. Listen over kommuner, der tillader anvendelse af Trafikstyrelsens vægtdispensation, samt vilkårene kan åbnes via dette link.

Ved anvendelse af dispensationen tillades en aksellast på gyllevognen på 10 t. Herved må gyllevognen veje 30 t + den vægt, der lovligt kan overføres til traktoren. Gyllevogntoget må herved veje op til 48 t, såfremt at traktorens typegodkendelse tillader 18 t totalvægt. Bemærk at det ikke altid er tilfældet.

Vælg en traktor der kan bære og trække tilstrækkeligt
Politiet viser stigende interesse for traktorers typegodkendelse, og flere har fået store bøder ved overtrædelse. Nogle har kørt i den tro, at de generelle 18 t var gældende. Når der handles traktor, opfordres landmænd og maskinstationer til at opgøre behovet til den nye traktor og spørge ind til hvor stor aksellast, totalvægt og vogntogsvægt, traktorfabrikatet tillader. Desuden anbefales det, at der spørges ind til traktorens PTM værdi (hvor meget traktoren må trække), samt hvor stor vægt trækstangen må bære. Der kan være væsentlig forskel traktorfabrikaterne imellem.

Generelle vægtregler
Intet landbrugskøretøj må belastes med eller trække en større vægt, end det er konstrueret, typegodkendt eller registreret til. Tilladt belastning af dæk og trækstang må ikke overskrides, og akseltrykket må aldrig overstige 10 t. For to-akslede køretøjer er den maksimale totalvægt 18 t, for tre-akslede 24 t. Mindst 20 pct. af køretøjets faktiske totalvægt skal hvile på styrende hjul. Et traktorvogntog må højst veje 44 t og bestå af en traktor med én eller to vogne eller en traktor med én vogn og ét påhængsredskab, hvis bredden ikke overstiger 3,0 m. For motorredskab gælder samme regler som for traktor.

Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) består af Landbrug & Fødevarer, SEGES, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Sukkerroedyrkere, Dansk Agroindustri og Danske Maskinstationer og Entreprenører.

Dokumentet er udarbejdet af Henning Sjørslev Lyngvig SEGES i samarbejde med Per Hedetoft Dansk Maskinhandlerforening

« Tilbage