Aktiviteter i Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) i 2017

Møder i Primær Færdsel (Tidl. Færdselsgruppen)

 • Ekstraordinær møde (fastlægger strategi)
 • Ordinær møde med konstituering (vælger formand, næstformand og sekretær)
 • Flere telefon møder i Primær Færdsel (orienterer hinanden om proces og træffer nye aftaler i hastesager)
 • Møde med Transportministeren
 • Møde med Færdselsstyrelsen
 • Møde med Havarikommissionen
 • Møde med Nationalt færdselscenter
 • Møde med Vejdirektoratet
 • Møde med dyrskue ledelse
 • Møde med DTL

Løbende dialog med :

 • Politikere
 • KL
 • Departementet
 • Dyrskueledelse
 • Dansk Køreskoleunion
 • Erhvervsministeriet
 • DTL
 • ARDO
 • Landbrugets rådgivere

Skriftlige henvendelser til:

 • Transportministeriet
 • Departementet
 • Færdselsstyrelsen
 • Havarikommissionen
 • KL
 • Kristian Pihl Lorentzen + øvrige politikere
 • Ansøgninger til Kommunerne om dispensation til gyllekøretøjer
 • Ansøgning til kommunerne om dispensation til bæltekøretøjer

Information:

 • Ny hjemmeside
 • Ny Mobil App
 • Udarbejdelse af bremsefilm
 • Kontakt med journalister

Kommende planlagte og igangsatte opgaver:

 • Undersøgelser af bælte- og gyllekøretøjers påvirkning af vejene.
 • To- kreds bremseanlæg
 • Hastighedsangivelser ved TEMPO 40
 • Krav om bremser på påhængskøretøjer over 3500 kg
 • Vejledning til kørsel med gummiged
 • Forhøjelse af akseltryk til 11,5 tons
 • Forhøjelse af totalvægt motorredskaber
 • Bremsekampagner
 • Oversigt over udenlandske regler
 • Den tekniske udvikling hvad betyder den for maskinstørrelser ?
 • Fremtidig strategi – henvendelse om ny færdselspakke.

 

« Tilbage