Primær Færdsels (tidl. Færdselsgruppen) mærkesager

Primær Færdsel (Tidl. Færdselsgruppen) arbejder for:

 • at forbedre rammevilkår og konkurrenceevne for landbrugserhvervet og tilknyttede brancher i relation til færdsel med landbrugs-, entreprenør- og skovbrugsmaskiner på færdselslovens område
 • at tilpasse og forbedre de lovgivningsmæssige rammer og regler om landbrugs-, entreprenør- og skovmaskiner, så lovgivningen er tilpasset den tekniske udvikling.

Samt at fremme sikkerheden i relation til landbrugs-, entreprenør og skovmaskiner, samt sikkerhed og fremkommeligheden på vejene.  Som en del af dette er information om gældende lovgivning og udviklingen i lovgivningen relateret til landbrugs-, entreprenør og skovmaskiner

 • Ekstra højtplacerede lygter på traktorer og påhængskøretøjer
 • Brug af flere og større reflekser på landbrugskøretøjer, samarbejde med rigspolitiet.
 • Opmærksomhed på bremser  Agro-bremsetester
 • Flere vigepladser
 • Bedre  Kommuneveje
 • Fremkommelighed i byerne i respekt for hastighedsregulerende tiltag

 Løbende sager med Styrelserne:

 • Bæltekøretøjer, test i 2018 for afklaring.
 • Gyllekøretøjer (kommunedispensationer ønskes konverteret til lovændring) Test i 2018
 • Dyrskuer (forsøgsordning i 2017) evaluering på vej
 • Afklaring af to forskellige regelsæt for det samme vedrørende bremser, dels 50 % reglen og reglen om maks 3500 kg på påhængsredskab. Sagen er åben
 • Tilladelse til 11,5 tons akseltryk på trækkende aksler
 • Tilladelse til større aksellast og større totalvægt. Knækstyrede traktorer og store mejetærskere
 • Kørsel med halmvogn op til 22 m til aftager for lige konkurrencevilkår.
 • Kørsel med traktor og påhængsredskab op til 22 m længde – anmodning sendt i 2015
 • Bil efter landbrugskøretøj med henblik på at begrænse kørsel med landbrugskøretøjer.
 • Kørsel med gummiged, afklaring af begrebet “særligt indrettet”
« Tilbage