Særreglen for lastbiler bliver afskaffet  1. juli 2016

Folketinget har den 12 April afskaffet særreglen om, at lastbilers hastighed i tættere bebygget område ikke må overstige 50 km/t, uanset om der er fastsat en højere lokal hastighedsgrænse.  Fra 1. juli må lastbiler således følge den skiltede hastighed i byzone op til 70 km/t. Lastbiler må fortsat højest køre 70 km/t på landeveje og motortrafikveje og 80 km/t på motorveje.

« Tilbage