Kørsel til og fra dyrskuer med brede landbrugskøretøjer

Der har været arbejdet på lovliggørelse at kørsel med landbrugskøretøjer til og fra dyrskuer, af køretøjer der overstiger en bredde på 3,3 m. Den ny bekendtgørelse bliver ikke færdig før de første dyrskuer afholdes. De dyrskuer der afholdes meget tidligt, kan søge dispensation ved Færdselsstyrelsen ved at anvende vedhæftede standardansøgningsskema.

Klik her for at åbne Word-dokumentet.

Udkastet til den ny bekendtgørelse kan desuden ses ved at klikke her. Når den ny bekendtgørelse vedtages, meddeles det af brancherne bag færdselsfællesskabet.

Henning Sjørslev Lyngvig
DM&E Agro

Danske Maskinstationer & Entreprenører

På vegne af: Dansk Agroindustri, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Maskinstationer & Entreprenører, Danske Sukkerroedyrkere, Landbrug & Fødevarer og SEGES

Spørgsmål kan rettes til: Kathrine Blæsbjerg Sørensen, Landbrug & Fødevarer på: 3339 4255 eller kbs@lf.dk.

« Tilbage