Ærtehøsten også sikret i 2019

Der bliver også høstet ærter i år – og forhåbentligt også i fremtiden. Der er nemlig netop blevet givet dispensation til at køre med de landbrugsmaskiner på gummibælter, der står for høsten af ærter.

Fremtiden for ærtehøsten har ellers været usikker, da man har været stillet i udsigt, at dispensation for brug af bæltemaskinerne ikke kunne forventes efter 2018. Men siden den melding er en rapport om landbrugsmaskiners påvirkning på småveje blevet udarbejdet i et bredt samarbejde mellem Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Asfaltindustrien, Danske Maskinstationer & Entreprenører, Danske Sukkerroedyrkere, Danske Maskinhandlerforening, Dansk Agroindustri, SEGES og Landbrug & Fødevarer.

Rapporten sammenligner bl.a. hvordan en landbrugsmaskine på gummibælter og en blokvogn lastet med en bæltemaskine påvirker vejen. Rapporten giver ny viden til myndigheder og beslutningstagere, og har i første omgang bevirket, at der også i 2019 udstedes dispensation til ærtehøst.

”Fra DM&E’s side sætter vi stor pris på det brede samarbejde om rapporten, der har sikret uvildigheden. Vi hæfter os bl.a. ved delkonklusionen om, at det belaster vejene mere at transportere landbrugskøretøjerne med gummibælter på blokvogn, end at lade dem køre selv, og vi mener dette bør være grundlag for en lovændring, siger Henning Sjørslev Lyngvig, der er chefkonsulent i Danske Maskinstationer og Entreprenører

Rapporten har givet anledning til en fortsat dialog mellem brancherne i erhvervet og myndighederne om at få gjort rammerne for færdsel med landbrugsmaskiner på gummibælter mere tidssvarende og mere stabile.

”Fra Danske Sukkerroedyrkeres side har vi lagt mange kræfter i at dette praktiske forsøg skulle lykkes. Jeg glæder mig over, at den gode rapport har bidraget til at ærtehøsten er sikret for i år, og det er min klare forhåbning og forventning, at rapporten medvirker til at give nogle mere tidssvarende forhold for landbrugsmaskinerne generelt også på den lange bane”, afslutter Knud Erik Clausen repræsentant for Danske Sukkerroedyrkere.

Dansk Agroindustri, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Maskinstationer & Entreprenører, Danske Kartofler, Danske Sukkerroedyrkere, Landbrug & Fødevarer og SEGES arbejder sammen om, at reglerne for færdsel med landbrugsmaskinerne, herunder bl.a. reglerne for landbrugsmaskiner på gummibælter, skal moderniseres. 

« Tilbage