Totalvægt Dispensation overlæs

Se mere

Dispensation for 3- akslede gyllevogne til 30 000 kg på drejbar tre- aksel bogie. Dispensationen er givet på statsveje og de enkelte kommuner skal giver særskilt dispensation.

Forudsætning for dispensation er at dækkene er mindst 0,65 cm brede, dæktrykket højest 3 bar og dækribberne skal udgøre mindst 1/3 af dækkets overflade.

Den samlede totalvægt må ikke overstige 48 000 kg. Det betyder at traktoren skal have en tilladt totalvægt på 18 000 kg. Se nærmere i “traktordata 2017”

Overlæs

Ved overlæs på over 6 % af den tilladte totalvægt – eller max 2000 kg giver det bøde på 300 kr pr % til ejeren og 150 kr pr % til maskinføreren. Overstiger overlæsset 30 %, risikerer du at miste kørekortet.

« Tilbage