Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) har bedt Transportministren om dispensation for 2018

Kære Transportminister Ole Birk Olesen

Vi tillader os denne henvendelse, med et ønske om, at Ministeren vil tillade dispensation for selvkørende ærtehøster på bælter gældende for 2018.

Vi håber på Ministerens forståelse overfor denne henvendelse, begrundet med nedenstående udfordringer.

Med baggrund i svarbrev fra 20. Maj 2017 J.nr 2016-5065 og svar den 13. juni har vi taget kontakt til Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen og KL med henblik på at iværksætte en undersøgelse af bæltekøretøjers påvirkning af vejene.

Vi har haft et meget positivt indledende møde hos Vejdirektoratet, med deltagelse af KL, Færdselsstyrelsen og repræsentanter fra erhvervet. Efterfølgende har Vejdirektoratet beskrevet en forsøgsplan, som er blevet meget vel modtaget hos alle berørte parter ved et nyligt afholdt møde på Lolland, hvor forsøgene planlægges gennemført.

Vejdirektoratet satsede på, at forsøgene kunne gennemføres i uge 42, 2017, men desværre var dette ikke muligt, da forsøgene kræver bistand fra flere forskellige videnskabelige aktører, som ikke alle havde mulighed for at deltage i 2017. Vejdirektoratet har derfor foreslået, at forsøgene udsættes til marts/april 2018.

Forsinkelsen medfører desværre, at der opstår en ny problemstilling omkring ærtehøsten i 2018. Avlerne træffer aftaler med fabrikken Ardo A/S allerede i efteråret 2017, og arbejdet med at tilså de planlagte arealer begynder allerede i april måned 2018. Det er således afgørende for ærteproduktionen i 2018, at der er klarhed over, om høsten af ærterne bliver mulig. Skal høsten kunne lade sig gøre i 2018 kræver det således en fornyet dispensation.

Ardo A/S har allerede udarbejdet en liste over de berørte kommuner med henblik på at lette arbejdet for Færdselsstyrelsen og både KL og Færdselsstyrelsen er allerede informeret omkring forløbet.

Vi forstår Ministerens bekymring ved fortsat at give dispensation til bæltekøretøjer, så længe man ikke har undersøgt hvor meget de påvirker vejene.

Vi vil dog gerne fremføre følgende argumenter for en dispensation gældende for 2018.

  1. Det drejer sig kun om 5 køretøjer, der hver kun kører ca. 500 km i alt på stats- og kommuneveje.
  2. Køretøjerne kører kun til og fra en mark, der er således ikke tale om gentagelseskørsel.
  3. Det drejer sig om en ”overvægt” på ca. 1500 kg pr bælte i forhold til overholdelse af gældende dispensationskrav.
  4. De nye EU-krav for typegodkendelse af bæltetraktorer tillader en totalvægt op til 32 tons og en ærtehøsters totalvægt er 24 tons.
  5. De nye EU-krav for typegodkendelse af bæltetraktorer tillader et gennemsnitligt tryk under bælterne på 5 kg/cm2 og ærtehøsteren trykker kun det halve.
  6. GRIMME roeoptager med en totalvægt på 32 tons, forsynet med præcis den samme bælteundervogn som ærtehøsteren, har siden 2010 kørt under en dispensation, som er gældende indtil undersøgelserne er. Der kører ca. 35 af disse køretøjer på vejene i mere end 20 kommuner, som alle har givet dispensation til kørsel på deres veje, og ingen har os bekendt trukket deres tilladelser tilbage.
  7. Vi forventer, at der med baggrund i de nye undersøgelser, vil forelægge ny viden om køretøjernes påvirkning af vejene i løbet af 2018, og at denne viden kan danne baggrund for ændring i dispensationspraksis og/eller den fremtidige lovgivning på området.
  8. Alternativet: Kørsel på blokvogn betyder ikke, at der ikke bliver kørt korte strækninger med bæltekøretøjet på vejene, da der skal stadig køres fra vej og drejes ind på marken.

Der er fra Ardo A/S og DM-Contractors A/S regnet på alternativet, at transportere bæltekøretøjerne på blokvogn og de har beregnet, at omkostningerne ved denne transport vil kunne have en konsekvens for produktionen af ærter i Danmark.

Det er vores forventning, at de kommende undersøgelser vil vise, at bæltekøretøjerne ikke belaster vejene uhensigtsmæssigt. Vi vil derfor appellere til at Ministeren tillader dispensation for ærtehøsterne gældende for høståret 2018

På vegne af Primær Færdsel (Tidl. Færdselsgruppen)

og DM-Contractor A/S

 

Med venlig hilsen
Mogens Kjeldal
Direkte Tlf.: 76413675 

 

« Tilbage