Frakendelse af kørekort

Hvornår er du helt sikker på en ubetinget frakendelse af kørekortet

Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden

Tilsidesættelse af ubetinget vigepligt:

Hvis man efter at have passeret for eksempel hajtænder eller stoptavle forårsager et færdselsuheld.

Højresving:

Hvis du for eksempel påkører en bagfrakommende knallert eller cyklist.

Venstresving:

Hvis du for eksempelforårsager et sammenstød med modkørende trafikanter.

Overlæs:

Hvis den tilladte totalvægt overskrides med mere end 30 %

Halmspyd

Kørsel med halmspyd i lav og farlig højde

Bagkofanger:

Ved for stor afstand fra bagkant til kofanger

Fremkørsel for rødt lys:

Hvis du forårsager uheld.

Påkørsel af fodgængere i fodgængerfelt:

Hvis du i et fodgængerfelt påkører en fodgænger.

 Spærrelinjer:

Hvis man overskrider spærrelinier med begge hjulpar over en strækning på mindst 100 meter.

Hastighedsovertrædelse:

Hvis man overskrider hastighedsbegrænsningerne med mere end 60%.

U-vending med uheld:

Hvis man efter en U-vending forårsager et uheld.

Mangler ved bremser:

Hvis man har væsentlige mangler ved driftsbremsen.

Mangler ved styretøj:

Det kan for eksempel være væsentlig ratslør.

Udsyn:

Hvis ens udsyn er væsentlig nedsat pga. is, belæsning eller konstruktion mv.

 Belæsning:

Hvis der ved ens belæsning kan påvises risiko, eller at læsset falder af.