Klip i kørekortet

Du får ét klip for hver af følgende forseelser:

 • Overskrider fartgrænsen med mere end 30 procent dvs. over 39 km med traktor/motorredskab
 • Kører med for kort afstand til forankørende
 • Kører ulovligt i nødsporet
 • Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen
 • Ikke sørger for at passager på 8-15 år anvender styrthjelm på motorcykel
 • Kører over for rødt
 • Overtræder reglerne om vigepligt
 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
 • Overskrider spærrelinjer ved overhaling
 • Øger hastigheden når man bliver overhalet
 • Overhaler ved fodgængerfelt
 • Kører mod færdselsretningen
 • Kører uforsvarlig slalom- og forbi kørsel i tæt trafik
 • Ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre
 • Kører venstre om helleanlæg
 • Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
 • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
 • Hvis der sker en ulykke i forbindelse med forseelsen, eller hvis den har medført fare for andre, afgør politiet, om trafikanten i stedet skal frakendes førerretten.

Høj hastighed og anden farlig kørsel kan koste klip i kørekortet. Tre klip i dit kørekort inden for tre år, og du får frakendt kørekortet betinget. Er du ny i trafikken, er reglerne dog strammere. Klippekortsordningen gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til.