Gylledispensation eller Dispensation for højere akseltryk på gyllevogne

Gylledispensation eller dispensation for højere akseltryk på gyllevogne

Trafikstyrelsen har også i 2023 givet erhvervet mulighed for at køre med større kapacitet. Det er vigtigt at tjekke de individuelle godkendelsers respektive vilkår. Nogle kommuner kræver individuel ansøgning.

Tilladelsen forudsætter fortsat, at kommunen også har accepteret dispensationen fra Trafikstyrelsen, så gyllen kan transporteres på de kommunale veje. Landbrug & Fødevarer igen i år søgt hos alle de kommuner, som giver tilladelsen for et år ad gangen.

For at kunne bruge denne dispensation skal begge dokumenter medbringes og kunne fremvises for politiet

  • Trafikstyrelsens godkendelsesbrev
  • Kommunens tilladelse for den eller de kommuner kørslen foregår i


Find opdateret kommuneliste her

Brevet fra trafikstyrelsen kan du læse her – Det er helt rigtigt, at dette brev er fra 2011 – det er stadig gældende.

Betingelserne for at kunne bruge dispensationen

For gyllevogne:

For gyllevogne (traktorpåhængsvogn/ -redskab) tillades 10 t akseltryk på op til 3 aksler, på betingelse af, at køretøjet er monteret med

  • mindst 65 cm brede dæk
  • hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade
  • dæktrykket højst er 3 bar.

For gyllevogne med 3 aksler er det desuden en betingelse, at 1. og 3. aksel er tvangsstyrede. Vogntogstotalvægten tillades op til 48,0 t.

For selvkørende gyllemaskiner:

For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades 11,5 t akseltryk, på betingelse af:

  • køretøjet er forsynet med mindst 1,0 m brede dæk hvor
  • arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets overflade
  • dæktrykket højst er 3 bar.

For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades totalvægt op

til 23 t på to-akslede, og op til 34,5 t på tre-akslede (vogntog).

Forfatter: Gerth Petersen Holm, DM&E – konsulent, DM&E Maskinstation.

« Tilbage