Halmspyd behøver ikke at blæse til angreb

DET KOSTER BETINGET FRAKENDELSE AF KØREKORT AT KØRE MED HALMSPYD I LAV HØJDE !

bil møder spyd

§ Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.

§ Et køretøj skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at det kan benyttes uden fare og ulempe for andre samt uden skade for vejene.
Stk. 2. Ejeren eller den person (brugeren), som har varig rådighed over køretøjet, er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand.
Stk. 3. Føreren af et køretøj skal til enhver tid være opmærksom på, at køretøjet og eventuelt påhængskøretøj er i forsvarlig stand, særligt at styre-, bremse-, signal- og tegngivningsapparater samt lygter virker forskriftsmæssigt og sikkert, og at tilkoblingen til eventuelt påhængskøretøj er forsvarlig.

 

Der er følgende metoder:

1.Afmonter redskabet med halmspyd og placer det bag i halmvognen

2.Anvend et halmspyd med vippeanordning

3.Hæv læsseren til øverste stilling

4.Afskærmning på halmspyd (kofanger)

5.Ved redskabet med spyddene, så spyddene vender indad. (metode til gummiged)

spyd