Lys og afmærkningslygter ( rotorblink)

Se mere

Gul(e) afmærkningslygte(r) skal anvendes ved bredde/længde overstiger henholdsvis 2,85 m og 26,00 m,ved tilladt hastighed under 60 km/t. Der skal være én eller flere afmærkningslygter, så der er en afmærkningslygte synlig fra alle sider af særtransporten.

Bagudvendende afmærkning skal være suppleret med mindst en rød bagudvendende markeringslygte, anbragt i en afstand af højst 0,05 m fra afmærkningens yderste kant og højst 0,05 m over afmærkningens underste kant.

Der skal være to bagudrettede røde baglygter, blinklys og stoplygter anbragt højest 0,4 m fra køretøjets yderste kant og mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen.( dog må højden  være maks. 2.10 m når konstruktionen gør at det er nødvendigt)

Alternativt til de nævnte skilte og markeringslygter kan der anvendes  rotorblink til markering af godset fremad og/eller bagud.

Der skal være anbragt to bagudvendte trekantede reflekser med spidsen opad, højest 40 cm fra kanten og i en højde over vejbanen på 0,35 – 0,90 m

Husk afmærkning af langsomtkørende køretøj med trekant.

Ved længde/bredde over 26,00/2,85 m monteres et fremadvendende og et bagudvendende gult skilt med rød kant med teksten SÆRTRANSPORT

« Tilbage