Vægtafgifter for traktorer og vogne

 

Godkendt traktor koster 61,85 kr./år og må kun anvendes på landbrug, gartneri eller skovbrug til transport af egne produkter. Godkendt traktor skal forsynes med en nummerplade som skal placeres synligt foran på traktoren. Nummerpladen er i dag hvid med rød kant og indeholder 5 tal.

Registret traktor til godstransport skal være forsynet med 2 nummerplader hvoraf den ene skal være placeret synligt foran på traktoren og den anden bagpå. Nummerpladen er hvid med rød kant og indeholder 3 tal.

Når landmænd og maskinstationer transporterer gods/produkter, eksempelvis roer, korn, kartofler, græs og majs i frakørselsvogn, for andre mod betaling skal traktor + vogn være registreres til godstransport og der skal svares vægtafgift efter nedenstående:

En traktor med tilladt totalvægt på 10.000 kg koster ca. 3200 kr./år, da den følger taksterne for lastbiler som ikke betaler vejbenyttelsesafgift, hvorimod en traktor med 4.000 kg totalvægt koster 6.240 kr. da den følger taksterne for varebiler.

vægtafgifter takster