Se efter “bremsemærket” !

Se efter ”Bremsemærket” når du køber nyt eller brugt!

Kræv dokumentation for at bremserne lever op til lovens krav ved køb af nyt eller brugt påhængskøretøj (vogn eller påhængsredskab fx en gyllevogn) !

De lovmæssige krav betyder, at der skal være en bremsekraft på mindst 30 % af køretøjets (vogn eller påhængsredskab) totalvægt. Ved bogievogne med stiv trækstang skal der være en bremsekraft på 30 % af det samlede akseltryk. Med hensyn til forskellen i bremseevnen mellem højre og venstre hjul (skævbremsning) må denne ikke overstige 30 %.

Der er udviklet en AGRO- BREMSETEST (*), som ikke kun måler den samlede bremseevne og skævbremsning. Der måles også rullemodstand i hjulene og ovalitet i bremsetromlerne, som kan være med til at fortælle om bremsernes tilstand. Desuden måles det hydrauliske tryk, der skal oparbejdes i traktorens bremseudtag for at aktivere bremserne på køretøjet. Er det tryk for højt, er det tegn på enten stramme fjedre, manglende smøring eller måske ligefrem fejlkonstrueret bremsesystem.

En AGRO- BREMSETEST udløser et ”bremsemærke” når:

  • Bremsekraften udgør mindst 30 % af vognens samlede tilladelige akselbelastning
  • Bremsekraften på de 30 % er opnået ved et bremsetryk fra traktoren på 120 bar.
  • Skævbremsningen ikke overstiger 30 %

 

Hvorfor kræve en bremsetest ved køb af nyt eller brugt påhængskøretøj (vogn eller påhængsredskab)?

 

Bremserne på et køretøj er en af de allervigtigste komponenter af hensyn til sikkerheden. Er bremserne i orden kan hele køretøjet standses på en meget kort afstand. 30 % bremsekraft betyder at køretøjet bremser ned fra 30 km/h på 10 – 12 m.

Som en sekundær gevinst betyder gode bremser på påhængskøretøjet, at traktorens bremser skånes. Er påhængskøretøjets bremser utilstrækkelige, slides der alt for meget på traktorens bremser. Der er mange eksempler på, at en bremsereparation har kostet 20 – 30 000 kr eller mere i enkelte tilfælde.

Bremsemærkatet signalerer at bremserne på køretøjet opfylder lovens krav, og at ejeren har fokus på sikkerhed og den afsmittende effekt vil være positiv.

 

(*) AGRO-BREMSETEST er udarbejdet af Primær Færdsel (tidl. færdselsgruppen) som består repræsentanter fra Landbrug & fødevarer, SEGES, Danske sukkerroedyrkere, Dansk Agroindustri, Dansk Maskinhandlerforening og Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E)

 

« Tilbage