Størst risiko for uheld med gamle traktorer

Størst risiko for uheld med ældre traktorer !

En undersøgelse i EU under programmet CARE baseret på ulykkesstatistik fra Østrig, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og England har det kedelige resultat at 56 % af alle dødsulykker sker med traktorer som er over 12 år gamle. Beregninger på resultaterne vise rat der er 82 % mindre risiko pr. arbejdstime ved at køre med traktorer som er under 13 år gamle. Vi kan i det mindste glæde os over at så gamle får traktorerne ikke lov at blive på maskinstationerne 

uheld
Traktorens alder(vandrette akse) sat i forhold til risikoen for uheld pr arbejdstime (lodrette akse)

« Tilbage