Akseltryk/totalvægt

Akseltryk:

Motorredskab må ikke have akseltryk som overstiger 10 000 kg

Overlæs

Nu klapper fælden ved overlæs på over 6 % af den tilladte totalvægt – eller max 2000 kg. Overlæsser du med mere end 30 %, risikerer du at miste kørekortet. Overlæs koster 300 kr pr % til ejeren og 150 kr pr % til maskinføreren

Vægt på styrende hjul

20 % af den faktiske totalvægt (vægt af traktor/motorredskab med påmonterede arbejdsredskaber) skal hvile på de styrende hjul.

Dispensation

Dispensation for selvkørende gyllekøretøjer til 23 000 kg på to-akslede køretøjer og 34 500 kg på tre -akslede køretøjer. Dispensationen er givet på statsveje og de enkelte kommuner skal giver særskilt dispensation. Forudsætning for dispensation er at dækkene er en meter brede, dæktrykket højest 3 bar og dækribberne skal udgøre mindst 1/3 af dækkets overflade.

« Tilbage