Dimensioner motorredskaber

Se mere

Ved kørsel med motorredskab særligt indrettet til landbrugs-skovbrugs eller vejarbejde må bredden overstige 2,55 meter. Kørsel hvor bredden overstiger 3,30 meter må kun foregå ved kørsel mellem mark og gård, ejendomme med fælles maskiner og mellem maskinstationen og kunder. (Gummiged eller rendegraver) med sneplov må have en bredde op til 3,5 meter. Udragende dele skal afmonteres eller være slået ind og låst i transportstilling ved vejkørsel.

Selve motorredskabet må aldrig være længere end 12 m. Motorredskab med efterspændt påhængskøretøj (redskab eller vogn)må have en længde på op til 18,75 m ved alt kørsel. Længden på motorredskab og et påhængskøretøj må være op til 22 m når der køres mellem mark og gård og maskinstation og kunder. Når der transporteres skærebord må længden være op til 25 m.

« Tilbage