Hastighedsmærkater på vogne og redskaber kan udløse bøde

Nogle påhængsredskaber, som fx marksprøjter, kan have hastighedsmærkater monteret fra fabrikken. Der er fx set eksempler på mærkater med 25 km/t og 40 km/t.

Mærkater på mindre end 30 km/t

Nogle har oplevet, at politiet har givet bøde for fartoverskridelse baseret på et 25 km/t-mærkat på en marksprøjte, og ikke med baggrund i dansk lovgivning, der tillader 30 km/t.

Rigtigheden heraf er betinget af, hvad påhængskøretøjet er konstrueret til. Hvis mærkatets påskrift (fx 25 km/h) kan genfindes i brugermanualen, er der tale om en teknisk begrænsning bestemt af fabrikanten. I dette tilfælde er politiets nye praksis berettiget.

Hvis der derimod er angivet en højere hastighed (fx 30 eller 40 km/h) i manualen, kan man som bruger roligt afmontere mærkatet, så man undgår at blive stoppet af politiet.

Mærkater på mere end 30 km/t

Hvis vognen eller redskabet har monteret et 40 km/t-mærkat fra fabrikken, skal det afmonteres. Det er kun ved Tempo 40-godkendelse af både traktor og påhængskøretøj, at denne hastighed lovligt kan anvendes. Tempo 40- mærkat skal se ud som herunder skitseret:

Tempo 40-mærkat. Kilde: Færdselsstyrelsen

Tempo 40-godkendelse er pt. ikke interessant for godkendte traktorer (landbrugstraktorer) samt vogne og påhængsredskaber på landbrug, fordi Tempo 40-godkendelse udløser vægtafgift. Det skyldes flere uhensigtsmæssigheder i lovgivningen, som Færdselssamarbejdet har arbejdet på at få rettet gennem flere år. Færdselsstyrelsen melder, at de nu prioriterer dette.

Alvorlige sanktioner

Hastighedsoverskridelser udløser udover en bøde:

  • Klip ved 30 pct. overskridelse.
  • Ved 30 km/t hastighedsgrænse: 39 km/t.
  • Med 25 km/t hastighedsmærkat: 32,5 km/t
  • Betinget frakendelse ved 60 pct. overskridelse.
  • Ved 30 km/t hastighedsgrænse: 48 km/t.
  • Med 25 km/t hastighedsmærkat: 40 km/t

Hvis traktorføreren bliver fristet til at udnytte traktorens hastighedspotentiale, er det altså realistisk, at et 25 km/t-mærkat får den direkte konsekvens, at man får frakendt kørekortet betinget.

Før du køber vogne og påhængsredskaber

Med baggrund i politiets nye praksis bør landmanden undersøge, hvilken hastighed den nye vogn eller det bugserede redskab er konstrueret til før købet. Spørg sælgeren og anmod om skriftligt svar.

« Tilbage