Traktorer typegodkendt til mere end 40 km/h- seneste nyt

Traktorer typegodkendt til mere end 40 km/h

Ekstra fart på traktoren i 2016? – ja når den registreres som lastbil!

Hvis en traktor EU-typegodkendt til en hastighed større end 40 km/h skal anvendes i Danmark, kræver det registrering som lastbil, da køretøjet juridisk ikke betragtes som en traktor. Det medfører, at en vogn der efterspændes, skal registreres efter samme vilkår som en lastbilanhænger.

Vognen skal være godkendt til den hastighed, den ønskes anvendt til. Kravene til bremser er svarende til lastbilers. Herunder kan de fakta ses, som Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) pt. har fremskaffet.

 • Når en ny traktor er EU typegodkendt til en hastighed større end 40 km/h, er det blot at hente pladerne og registrere traktoren som lastbil. Eneste udstyr der skal montere, er en refleksplanke som kendes fra kravene til lastbiler.
 • Der kræves stort kørekort og dertil hørende chaufføruddannelse, der skal fornys hvert femte år.
 • Der skal betales vægtafgift og vejbenyttelsesafgift, hvis traktorens tilladte totalvægt overskrider 12 tons.
 • Der må kun efterspændes én vogn efter højhastighedstraktoren.
 • En efterspændt vogn skal opfylde de samme regler som gælder lastbilanhængere. Påhængsvogne EU-typegodkendt til mere end 40 km/h kan dog altid registreres. (Bemærk at f.eks. en tysk typegodkendelse ikke kan sidestilles med en EU-typegodkendelse.)
 • Både luft- og hydrauliske bremser kan anvendes.
 • Der gælder de samme vægtregler som for lastbiler, men traktoren vil ofte have konstruktionsmæssige vægtbegrænsninger, som vil fremgå af mærkepladen.
 • Når der køres med gods (græs, majs, korn, halm mv.), gælder køre- hviletidsregler for maskinstationer, og traktoren skal være forsynet med tacho-graf.
 • Landbrug er undtaget køre- hviletidsreglerne ved kørsel med egne produkter op til 100 km fra virksomhedens hjemsted. Der skal ikke monteres tacho-graf (elektronisk fartskriver).
 • Traktoren må anvendes til kørsel med et uregistreret påhængsredskab med en hastighed på højst 30 km/h og med samme dimensioner (bredde og længde), som er gældende for almindelige traktorer og påhængsredskaber.

Følgende er ikke afklaret.

 • Det er ikke afklaret, hvorvidt en højhastighedstraktor må benytte afgiftsfrit brændstof til landbrugsarbejde. Ifølge reglerne om afgift er det ikke muligt for motorkøretøjer (bil, lastbil) at anvende farvet diesel.

NB! EN HØJHASTIGHEDSTRAKTOR >40 KM/H MÅ KUN ANVENDES I DANMARK SÅFREMT DEN ER REGISTRERET SOM LASTBIL

Udarbejdet af Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES og Mogens Kjeldal, DM&E


		
« Tilbage