Hvor gælder loven

Færdselslovens gyldighed:

Færdselsloven gælder, hvor andet ikke er bestemt, for færdsel på vej, som benyttes til almindelig færdsel af en eller flere færdselsarter. Færdselsloven gælder således alle steder, hvor der er adgang for almindelig færdsel, hav enten det er offentligt eller privat.

Færdselsloven gælder således hvor posten kører, på golfbaner, på stier i en park mv. Færdselsloven gælder både for maskiner under transport og maskiner under arbejde.

Færdselsloven gælder dog ikke på private parkeringspladser!

« Tilbage