Ny forsøgsordning for bæltekøretøjer

Bæltekøretøjer

bæltekøretøj

Bæltekøretøjer omfattet af forsøget skal opfylde de almindelige bestemmelser om køretøjers største bredde, længde, højde men hvad angår vægt må bæltekøretøjer omfattet af forsøget have en vægt på op til 6.400 kg pr. m af afstanden mellem forreste og bageste løberulle/aksel, og en totalvægt på op til 32.000 kg. læs mere på retsinformation 

Læs Ministeriets hjemmeside

Læs informationen fra Trafikstyrelsen

 

Således behandles dispensationsansøgningerne til kommunen (de indsendes til trafikstyrelsen)

Ansøgningerne om dispensation vil blive behandlet med udgangspunkt i, om belastningen fra køretøjet er acceptabel på statsvejnettet. De maksimale belastninger er som følger:

  • 8 ton pr. meter for bæltekontaktlængder op til 1 meter.
  • 7 ton pr. meter for bæltekontaktlængder mellem 1 – 2 meter.
  • 6 ton pr. meter for bæltekontaktlængder over 2 meter.
  • 6,4 ton pr. meter af afstanden mellem forreste og bagerste løberulle/aksel.
  • 32 ton totalvægt.

Det skal dog bemærkes, at bæltekontaktlængden i en forsøgsperiode fra 1. oktober til 1. december 2015 ikke vil være gældende, når der søges dispensation. I denne periode vil det derfor alene være totalvægten og afstanden mellem forreste og bagerste løberulle, som er afgørende for afgørelsen.

Hvis den acceptable belastning af statsvejnettet er overskredet, meddeler Trafik- og byggestyrelsen afslag på ansøgningen.

Hvis den acceptable belastning af statsvejnettet ikke er overskredet, vil Trafik- og Byggestyrelsen indhente en udtalelse fra den kommune, som dispensationen knytter sig til.

Trafik- og Byggestyrelsen vil på baggrund af kommunens udtalelse træffe afgørelse i sagen.

Ansøgningsskema her

« Tilbage