Oversize motorredskaber kan nu køre som selvkørende blokvogn – Dog kun hvis de ikke overskrider vægtgrænser.

Bekendtgørelse om Særtransport rev. 2 trådte i kraft 31. maj 2023. Landbrugserhvervets Færdselsgruppe har mødt imødekommenhed med Færdselsstyrelsen, og fået tilføjet begrebet ”stort motorredskab”.

I landbrugsregi kan stort motorredskab oversættes til motorredskab – altså selvdrevne landbrugsmaskiner som mejetærskere, finsnittere, roe- og kartoffeloptagere, rense- læssemaskiner mv. Baggrunden er, at der i flere år har været søgt dispensationer på fx rense- læssemaskiner, fordi de er ca. 15 m lange. Højest tilladte længde i Danmark er 12 m, men fordi disse maskiner ofte bygges i Tyskland, følger de Tysk lovgivning.

Holmer Felis 3 EVO er en rense- læssemaskine der er mere end 12 m lang. Foto: Holmer Maschinenbau GMBH.

Holmer Felis 3 EVO er en rense- læssemaskine der er mere end 12 m lang. Foto: Holmer Maschinenbau GMBH.

I kapitel 2 stk. 9) defineres stort motorredskab som:

”Motorredskab, som overskrider bestemmelserne om dimensioner, vægt og akseltryk i dimensionsbekendtgørelsen, og som er særligt indrettet til landbrugs-, skovbrugs- og gartnerivirksomhed.”

Begrebet ”særligt indrettet til landbrugs-, skovbrugs- og gartnerivirksomhed” kender vi fx fra læssemaskiner med brede hjul, så bredden overstiger 2,55 m. For at de er særligt indrettede, kræves der her, at maskinen fx har monteret et frontredskab til at udlægge slætgræs i stak. En alm. frontskovl er ikke tilstrækkeligt.

Holmer Felis 3 EVO sammenklappet til vejtransport er 14,8 m lang. Foto: Holmer Maschinenbau GMBH.

Færdselsstyrelsen bekræfter at landbrugs-motorredskaber med bælter er omfattet. Færdselsgruppen havde foreslået at traktorer med bælter, blev taget med i den reviderede Særtransportbekendtgørelse. Færdselsstyrelsen meddeler at disse inddrages i den kommende revidering af dimensionsbekendtgørelsen, der forventes at træde i kraft i 2024/2025.

Læs hele BEK nr. 635 af 31/05/2023 – Bekendtgørelse om særtransport ved at klikke på linket.

Vi er dog stadig i arbejde ift. om systemet virker, til at den kan bruges. Dette involverer:

  • Maskinen skal forbi synshallen og have en særtransport/blokvognsgodkendelse
  • Så skal ansøgningen indsendes i vejdirektoratets system, hvor der vil kunne gives op til 5 års godkendelse.


Så vi arbejder pt. på at få testet om systemet virker.

« Tilbage