Særtransport kørsel med stort motorredskab

Det blev muligt fra sommeren 23 at køre særtransport med stort motorredskab, dog kun hvis køretøjet er særligt indrettet til landbrug/ skovbrugsopgaver. Traktorer kan ikke omfattes af den nye mulighed. Begreberne skal på plads for at forstå den nye mulighed:

 • Stort motorredskab er motorredskaber, der overskrider vægt eller dimensionerne i dimensionsbekendtgørelsen.
 • Særtransport er en særlig ordning, hvor du kan søge om at transportere udeleligt gods, der ikke kan transporteres i en form der ikke overskrider vægt og dimensioner i dimensionsbekendtgørelsen.

Før ansøgning

For at kunne ansøge om særtransport skal der fremskaffes nogle oplysninger om køretøjet

 • Typeskilt eller nummerpladebillede skal bruges som dokumentation for, hvilket køretøj ansøgningen omhandler 
 • Klassificering af køretøjet er et krav til alle særtransportansøgninger, hvor vægten overskrider de almindelige regler.
  • Af alle udformninger af køretøjet

Køretøjsklassificering

Køretøjsklassificering er et digitalt beregningsprogram, der ud fra et køretøjs udformning og vægtfordeling, kan udregne en Vejslidsværdi og en Broværdi. Det er et essentielle værktøj til at vurdere et køretøj i forhold til et standardkøretøj. Det tager tid at tage de nødvendige mål på køretøjet, men følg vejledningen på Vejdirektoratets hjemmeside til at få de rigtige værdier angivet.

Vægte på køretøjet

Akseltryk kan bruges fra aktuelle vægte eller ved de værdier der evt. står på typeskiltet. Af erfaring skal man være yderst forsigtig ved at veje disse motorredskaber, da de oftest har større dimensioner end en normal brovægt sikkert kan håndtere. Ved en prøvevejning af en Claas mejetærsker fik vi vejet bælte-sektionen med at kunne holde 10-15 cm af rullerne på brovægten. Dækkene på bagakslen kræver en større flade at hvile på, for at være stabile.

Vær meget forsigtig, når der vejes akselvægte og ved stop af politiet er det helt ok at sætte sikkerheden først.

Køretøjsklassificering skal gøres på alle udformninger af vogntoget:

 • Motorredskabet selv
 • Motorredskab med efterspændt udstyr og en klassificering pr efterspændt udstyr
 • Forskellige dæk og bælte monteringer

Klassificeringerne skal være så tætte på den virkelige kørsel på vejen, så der skal medregnes det samme udstyr, som der medbringes ved normal transport.

Ansøgningen om Særtransport med Stort motorredskab

Selve ansøgningen gøres gennem Vejdirektoratets hjemmeside med et login til Virk.dk

Der er to slags ansøgninger:

 • Større længde – over 12 meter uden overvægt
  • Total længde over 25 meter for mejetærsker og skårlægger med skærbordsvogn
   • uden vægt overskridelse på akselvægte
 • Større vægt end dimensionsbekendtgørelsen
  • Totalvægte
  • Akselvægte over 10 ton
  • Bæltekøretøjer
   • Kun 2 bælter over 12 ton
   • 4 bælter eller bælter og hjul over 16 ton

Ansøgning uden vægtoverskridelse

Hvis der ikke overskrides i vægt, kan der ansøges om en generel tilladelse til kørsel i et område. Her skal der ikke laves nogen klassificering af køretøjet, men kun oplyses i selve ansøgningen, hvilke dimensioner køretøjet har. Der vil her kunne søges om op til 5 års periode.

Ansøgning med vægtoverskridelse

Langt de fleste ansøgninger vil være grundet overvægt og det er særligt akselvægten der forsager at vægten overskrides. De fleste motorredskaber bliver produceret efter EU regler der tillader op til 11,5 ton akselvægt på trækkende aksler, hvor vi i Danmark kun tillader 10 ton.

En ansøgning med vægtoverskridelse, er ikke en generel tilladelse, men en strækningstilladelse. Det er dog en strækningstilladelse uden strækning, her noteres start adresse og en adresse på noget af de længst væk der køres. Så skal der dog beskrives i hvilket område der køres i og det er dette der gør det til en områdetilladelse.

Der kan kun ansøges om en tilladelse til et år, da vi er i en forsøgsordning.

Det vigtige at få med i ansøgningen er:

 • Det rigtige område
 • Beskrivelse af største og mindste udformning
  • Fx mejetærsker uden skærbordsvogn til det største skærbord og uden efterspændt skærbord
 • Beskrivelse af det medbragte tilbehør
 • Typeskilt eller nummerplade dokumentation
 • Alle klassificeringerne af de forskellige udformninger

Daglig særtransport kørsel kræver

 • Korrekt afmærkning af køretøjet som særtransport
 • Medbringelse af
  • Særtransport tilladelsen
  • Klassificeringsattester
   • Et opdateret kort af særtransportnettet

3 gode råd

1: Begynd i god tid

Det er et nyt system for alle og derved kan der opstå udfordringer der kan tage længere tid at få afklaret.

2: Tag gerne fat i vejdirektoratet

Særtransporten tilladelserne er blevet flyttet over til vejdirektoratet og de er yderst hjælpsomme til at få ansøgningen rigtig. Så de er meget flinke til at hjælpe med evt. ting der mangler eller noget der skal formuleres anderledes.

3: Få den nødvendige rådgivning til klassificeringen

Det er i selve klassificeringen de fleste fejl kan opstå, så føler du dig ikke sikker i dette så søg gerne rådgivning om dette. DM&E har vejledninger til at ligge til ansøgning af særtransport med stort moterredskab og traktor med blokvogn. Disse er er dog ikke helt samme regler de følger.

« Tilbage