Særtransport med højhastighedstraktor

Det kan være en fordel at anvende en højhastighedstraktor (konstrueret til mere end 40 km/t) til særtransport, hvis man kan leve med de ekstra krav til bl.a. tachograf, køre- hviletid, vejbenyttelsesafgift og miljøzoner.

Almindelige traktorer som trækkraft

Almindelige traktorer anvendes i stor udstrækning som trækkraft til blokvogne. Minusset i forhold til at anvende en lastbil, er at §25 i ”Bekendtgørelse om særtransport” ikke kan anvendes. §25 tillader at en almindelig lastbilanhænger eller trailer transporterer bl.a. bredt, udeleligt gods med en bredde på op til 3,30 m, uden godkendelse som blokvogn. Dog afmærket efter reglerne om afmærkning i ”Bekendtgørelse om særtransport”.

Når en traktor anvendes som trækkraft, skal vognen altid godkendes som blokvogn, når dimensionerne i ”Dimensionsbekendtgørelsen” overskrides, fx maksimalbredden på 2,55 m. Og den godkendte blokvogn må ikke anvendes til transport af maskiner, der ikke overskrider samme dimensioner. Mange løser dette ved dobbeltregistrering som både blokvogn og som alm. vogn.

Højhastighedstraktor som trækkraft

Når der anvendes en højhastighedstraktor, er man juridisk ovre i lovgivningen om lastbiler. Derfor kan en højhastighedstraktor bruge §25 i ”Bekendtgørelse om særtransport”, og bl.a. transportere maskiner op til 3,3 m bredde, uden at vognen godkendes som blokvogn.

Der er dog et par forhold, som man skal være opmærksom på. En højhastighedstraktor må kun efterspændes ét køretøj. Så hvis der efterspændes en fladbundet påhængsvogn, eller en anhænger med en drejbar for-stilling, er det OK.

Men man kan ikke anvende en trailer med en dolly, fordi en dolly regnes som et selvstændigt køretøj. Hermed efterspændes der juridisk to køretøjer. Det paradoksale er dog, at man kan efterspænde akkurat samme køretøj, hvis det er godkendt som blokvogn, fordi det så er en blokvogns-dolly, og i dette tilfælde kun tæller som ét køretøj!

Kort om blokvogne

Transport af gods som overstiger ”Dimensionsbekendtgørelsen”, skal foretages med blokvogn. §25 i ”Bekendtgørelse om særtransport”, giver dog visse lempelser for lastbiler.

Med en traktor som trækkraft, kan §25 ikke anvendes. Der skal altid anvendes godkendt blokvogn:

  • Traktoren skal være registreret samt godkendt som trækkraft til blokvogn
  • Vognen skal være synet og godkendt som blokvogn. En blokvogn må ikke bruges til opgaver, hvor dimensionsbekendtgørelsens krav ikke overskrides. Men hvis den samtidigt registreres under normale vilkår, må vognen både bruges som blokvogn og som alm. vogn.

Når vogntoget er synet, skal der søges særtransporttilladelse ved Politiet:

  • Hvis normale vægtgrænser ikke overskrides, kan man i nogle tilfælde få en 5-årig tilladelse med valgfri rutevalg.
  • Hvis normale vægtgrænser overskrides, skal der søges forud for hver enkelt transport.
  • Normalt må en særtransport kun foretages af ikke delbart gods, men der kan søges tilladelse om af fx ekstra skovle til en gravemaskine medbringes.
« Tilbage