TEMPO 40 kræver syn med bremsetest og registrering

Se mere
Det bliver helt frivilligt om man ønsker traktorer, motorredskaber, vogne og påhængsredskaber godkendt til 40 km/t eller om man ønsker fortsat at køre 30 km/t med dem. Betingelsen for godkendelse til 40 km/t er at køretøjet er godkendt (landbrug) eller registret(maskinstationer). Køretøjerne skal være forsynet med nummerplader og et TEMPO 40 mærkat. Kun hvis køretøjet er nyt og EU typegodkendt kan godkendelse ske uden syn og uden bremsetest.

Traktorer følger således et af nedenstående krav

EU-typegodkendte traktorer og påhængskøretøjer efter EU bestemmelse 167/2013

 • Der skal være bremser på alle hjul, der for traktorer opfylder et decelerationskrav på mindst 5,0 m/s2, og for påhængskøretøjer giver en bremsekraft svarende til mindst 50 % af køretøjets samlede akseltryk.
 • Skal have dæk, der er beregnet til mindst 40 km i timen.
 • Traktorer skal være godkendt til en maksimalhastighed på 40 km i timen, og påhængskøretøjer skal være godkendt til en maksimalhastighed på mindst 40 km i timen.

EF-typegodkendte traktorer efter Rådets direktiv 2003/37/EF, eller Rådets direktiv 74/150/EØF.

 • Traktoren skal have bremser på alle hjul, der opfylder et decelerationskrav på mindst 3,0 m/s2(nuværende krav), eller have en driftsbremse, der opfylder et decelerationskrav på mindst 5,0 m/s2.
 • Der skal være monteret dæk, der er godkendt til mindst 40 km i timen.
 • Køretøjet skal være godkendt til en maksimalhastighed på 40 km i timen.

Øvrige traktorer, motorredskaber og påhængsredskaber

 • Køretøjet skal være forsynet med angivelse af fabrikat, type og stelnummer efter reglerne for registreringspligtige køretøjer, jf. bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr.
 • Traktorer og motorredskaber skal have bremser på alle hjul, der opfylder et decelerationskrav på mindst 3,0 m/s2 eller have en driftsbremse, der opfylder et decelerationskrav på mindst 5,0 m/s2.
 • Påhængskøretøjer skal have bremser på alle hjul, der giver en bremsekraft på mindst 50 % af køretøjets samlede akseltryk. Bremserne skal være tilsluttet traktorens eller motorredskabets drifts- og nødbremse, medmindre bremsen er en påløbsbremse, og påhængskøretøjets tilladte totalvægt ikke overstiger 8.000 kg. Kravene til bremsepræstation skal være opfyldt ved tilladt totalvægt/akseltryk.
 • Køretøjerne skal være egnet til og indrettet til en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på 40 km i timen. Egnetheden skal oplyses af køretøjsfabrikanten eller dennes repræsentant.
 • Der skal være monteret dæk, der er beregnet til en hastighed på mindst 40 km i timen.
 • Køretøjerne i et vogntog skal være egnet til sammenkobling.

 

Læs yderligere i meddelelse 1999 fra Færdselsstyrelsen her

Og selve bekendtgørelsen her

« Tilbage