40 km/t træder først i kraft 1. Januar 2017

Trafikstyrelsen har netop præciseret at bekendtgørelsen først bliver klar til 1. Januar 2017

Folketinget besluttede i sidste uge, at traktorer, motorredskaber, påhængsvogne og påhængsredskaber har mulighed for at køre 40 km/t, såfremt de er registrerede eller godkendt. Desuden skal køretøjerne opfylde visse betingelser, som dog endnu er ukendt , da de først skal fastsættes af Transport– og Bygningsministeriet gennem en bekendtgørelse. Selvom lovændringen træder i kraft pr. 1. juli 2016, så vil bekendtgørelsen ikke kunne nå at være klar til dette tidspunkt. 40 km/t reglen vil derfor først gælde fra 1. Januar 2017

« Tilbage