Sidste nyt om højhastighedstraktoren

Sidste nyt om højhastighedstraktoren !

Efter møde med Færdselsstyrelsen den 5. oktober 2018 er der opstået usikkerhed om understående, der var afstemt med den gamle styrelse i København, før udflytningen til Ribe.

Til den ny Færdselsstyrelse får afklaret reglerne om højhastighedstraktorer, ved brancheforeningerne bag Landtrafik ikke hvor vi står.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Traktorer typegodkendt til mere end 40 km/h.

Ekstra fart på traktoren i 2016? – ja når den registreres som lastbil!

Hvis en traktor EU-typegodkendt til en hastighed større end 40 km/h skal anvendes i Danmark, kræver det registrering som lastbil, da køretøjet juridisk ikke betragtes som en traktor. Det medfører, at en vogn der efterspændes, skal registreres efter samme vilkår som en lastbilanhænger.

Vognen skal være godkendt til den hastighed, den ønskes anvendt til. Kravene til bremser er svarende til lastbilers. Herunder kan de fakta ses, som Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) pt. har fremskaffet.

 • Når en ny traktor er EU typegodkendt som en type ”b” efter EU.167/2013 til en hastighed større end 40 km/h, så skal denne registreres i DMR som enten varebil eller lastbil, bestemt af køretøjets vægt.
 • Herefter vil man kunne hente nummerpladerne og registrere traktoren som vare/lastbil. Eneste udstyr der skal montere, er en refleksplanke som kendes fra kravene til lastbiler.
 • Der kræves enten kørekort til personbil eller stort kørekort og dertil hørende chaufføruddannelse, der skal fornys hvert femte år.
 • Der skal betales vægtafgift og vejbenyttelsesafgift, hvis traktorens tilladte totalvægt overskrider 12 tons.
 • Der må kun efterspændes én vogn efter højhastighedstraktoren.
 • En efterspændt vogn skal opfylde de samme regler som gælder lastbilanhængere. Påhængsvogne EU-typegodkendt til mere end 40 km/h kan dog altid registreres. (Bemærk at f.eks. en tysk typegodkendelse ikke kan sidestilles med en EU-typegodkendelse.)
 • Både luft- og hydrauliske bremser kan anvendes.
 • Der gælder de samme vægtregler som for lastbiler, men traktoren vil ofte have konstruktionsmæssige vægtbegrænsninger, som vil fremgå af mærkepladen.
 • Når der køres med gods (græs, majs, korn, halm mv.), gælder køre- hviletidsregler for maskinstationer, og traktoren skal være forsynet med tacho-graf.
 • Landbrug er undtaget køre- hviletidsreglerne ved kørsel med egne produkter op til 100 km fra virksomhedens hjemsted. Hvis man ikke kører med ”gods” og kommer ud over de 100 km skal der ikke monteres tacho-graf (elektronisk fartskriver).
 • Traktoren må anvendes til kørsel med et uregistreret påhængsredskab med en hastighed på højst 30 km/h og med samme dimensioner (bredde og længde), som er gældende for almindelige traktorer og påhængsredskaber.
 • Med ophængte redskaber skal der altid køres efter forholdene.
 • Det er  nu afklaret at en højhastighedstraktor ikke kan få refunderet brændstofafgiften ved landbrugsarbejde. Ifølge reglerne om afgift er det ikke muligt for motorkøretøjer (bil, lastbil) at anvende farvet diesel.
 • Benyttes højhastighedstraktoren til godstransport med efterspændt vogn kræves der vognmandstilladelse

NB! EN HØJHASTIGHEDSTRAKTOR >40 KM/H MÅ KUN ANVENDES I DANMARK SÅFREMT DEN ER REGISTRERET SOM LASTBIL

Læs mere i meddelelse 1991

« Tilbage