Dispensationer for gyllekørsel 2016

I lighed med tidligere år har vi søgt kommuner om dispensation for akseltryk på treakslede gyllevogne.

Trafikstyrelsens dispensation kan læses her

og

Dispensationerne fra kommunerne kan du se på Landbrug & Fødevarers hjemmeside

Både trafikstyrelsens dispensation og kommunens dispensation skal medbringes i traktoren.

Pas på overlæs : Over 6%  eller 2000 kg skal der betales 450 kr./% overlæs (150 kr. til føreren og 300 kr. til ejeren). Ved overskridelse af totalvægt på et køretøj med mere end 30 % er der betinget frakendelse af kørekort.

« Tilbage