Forsøgsordning med bælter – vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning om at være med i den nye forsøgsordning for landbrugskøretøjer forsynet med bælter

Ordningen gælder fra 5 juni 2016 til 31 december 2016

Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde med Trafik- og byggestyrelsen.

Der skal monteres GPS i køretøjet, som stilles til rådighed fra Vejdirektoratet

Hvis der også ønskes tilladelse til at køre under forsøgsordningen på det kommunale vejnet skal der indsendes en ansøgning til Færdselsstyrelsen ved at sende en mail til info@fstyr.dk. med følgende oplysninger:

  • Køretøjets navn og type
  • Køretøjets totalvægt
  • Afstand fra forreste bærerulle til bageste aksel
  • Køretøjets stelnummer
  • Angivelse af de veje og ruter i de kommuner som køretøjet ønskes anvendt i

Ansøger kontakter selv Vejdirektoratet med henblik på GPS enheden. vd@vd.dk

Færdselsstyrelsen kontakter  de aktuelle kommuner og indhenter tilladelse til forsøgskørslen.

De som søgte dispensation i 2015 og som ikke fik dispensation kan deltage i forsøgsordningen, såfremt køretøjet har en totalvægt som ikke overstiger 32 000 kg og 6400 kg/m af afstanden mellem forreste og bageste løberulle/aksel målt fra forreste bærerulle.

  • De, som har fået meddelt dispensation efter ansøgning i 2015 skal ikke søge om deltagelse i forsøgsordningen.
  • De, som har fået meddelt dispensation siden 2010 til Grimme roeoptager skal ikke søge om deltagelse i forsøgsordningen.

læs mere på færdselsstyrelsens hjemmeside

 

 

 

« Tilbage