Høring om TEMPO 40 traktorer

Høring over udkast til bekendtgørelse om kørsel med op til 40 km i timen med godkendte eller registrerede traktorer og motorredskaber m.v.

Færdselsstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse i høring om TEMPO 40 traktorer.

Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i lov nr. 385 af 27. april 2015, hvor det blev besluttet at gøre 40 km/t mulig med traktorer. Lovændringen gav Transportministeren bemyndigelse til at fastsætte de nærmere betingelser som fremgår af denne høring.

Betingelserne der foreslås er, at køretøjerne skal synes  og godkendes, samt forsynes med nummerplade og et TEMPO 40 mærkat. For at blive godkendt skal der være monteret bremser på alle hjul på traktor, motorredskab eller påhængsredskab . Hvis der ikke er monteret bremser på alle hjul skal driftsbremsen kunne klare en bremseevne på 5 m/s2(50%). Er der bremser på alle hjul er bremsekravet uændret 3 m/2 (30 %) ved allerede ibrugtagne køretøjer. Primær Færdsel (tidl. Færdselsgruppen) efterlyser bemærkninger til høringsforslaget.

læs udkastet her

 

« Tilbage